Samisk konfirmation Foto: Marie enoksson
Varje år arrangerar Svenska kyrkan ett samiskt konfirmandläger i samarbete med Samiska rådet i Svenska kyrkan, Samiska referensgruppen i Härnösands och Luleå stift, och Sáminuorra. Foto: Marie Enoksson

Sameprästen i Saxnäs – ännu ett steg i kyrkans försoningsprocess

Kyrkans behandling av samerna är en mörk historia av förtryck, förföljelse och bestraffningar.
Ett av flera steg till försoning är inrättandet av en ny sameprästtjänst i Saxnäs i Vilhelmina kommun.
-Ett bra initiativ som borde ha kommit mycket tidigare, säger företrädare för kyrkans samiska grupp.
Under århundraden har kyrkans män ägnat kraft och möda åt att tvinga samerna in i den renläriga kristna läran. Heliga platser har skändats och trummor har beslagtagits. De som utövade de traditionella samiska ceremonierna riskerade att bötfällas, att kastas i fängelse eller till och med dödsstraff. Med den tragiska bakgrunden är det lätt att förstå att det finns samer som än idag känner skepsis mot den försoningsprocess som Svenska kyrkan på allvar inledde för ett par decennier sedan.

I vintras inrättade Stensele-Vilhelmina pastorat en sameprästtjänst, eller en tjänst med inriktning mot samiskt församlingsarbete, som den formella beteckningen lyder.
-Vi vill visa att kyrkan är med och stärker den samiska kulturen, och att vi finns till för alla samer. Inte bara de renskötande, säger kyrkoherden i Vilhelmina, Ronny Thellbro som hoppas att alla ska förstå att kyrkan menar allvar med försoningen med samerna.
-Här bor vi på marker som trampats av samer långt innan vi andra kom hit. Därför måste det samiska lyftas upp och ges mer plats.

Ett viktigt led i den fortsatta försoningen är att inlemma samiska traditioner i de kyrkliga högtiderna. Prästen som innehar den nya tjänsten i Saxnäs är själv inte same, men behärskar sydsamiska.
-Att hon inte är same spelar ingen roll. Det är vad hon gör av sitt uppdrag som är det viktiga. Dessutom finns det ingen uppsjö av samer med prästutbildning, konstaterar Birgitta Simma, stiftsadjunkt för samiskt kyrkoliv i Luleå Stift som öser lovord över initiativet som hon hoppas ska följas av fler församlingar på andra håll.
-Vi får inte fastna i den mörka historien utan istället se framåt. Många samer har ett starkt engagemang för kyrkan. Det ser vi inte minst på det stora intresset för det årliga samiska konfirmationslägret, säger Birgitta Simma.

Sedan flera år tillbaks finns en arbetsgrupp för samiskt arbete i Luleå stift. En av medlemmarna är Sakka Stångberg som berättar att hon ibland möter samer som har en närmast fientlig attityd mot kyrkan.
-Det är när de satt sig in i historien som de tagit aktiv ställning mot det kyrkan står för. Det visar hur viktigt det är att kyrkan arbetar för att få med alla. Inrättandet av tjänsten i Saxnäs är ett bra initiativ, men det borde gjorts mycket tidigare. Försoningsarbetet har en tendens att gå alldeles för långsamt.

Från den nationella nivån i Svenska kyrkan är visionen att försoningsarbetet nu ska gå vidare till en mer konkret nivå. Förra hösten hölls en konferens i Kiruna som utmynnade i flera konkreta förslag om hur försoningsarbetet ska utvecklas och som kyrkostyrelsen ska besluta om. Kaisa Huuva, Svenska kyrkans handläggare för samiskt kyrkoliv, tror att kyrkan nu är mogen att arbeta in samiska traditioner i kyrkolivet. För henne är norska kyrkans initiativ om att arbeta försonande en god förebild.
-Det räcker inte med att hålla enstaka gudstjänster. Samer måste beredas plats i kyrkans olika strukturer. Dessutom måste kyrkan våga ta ställning i olika samhällsfrågor där vi har varit tysta alldeles för länge. Ska samerna känna tillit måste Svenska kyrkan våga stå upp för samernas rättigheter på ett tydligt sätt, säger Kaisa Huuva.

Torbjörn Bergström

Intressant


I mars 2001 ägde den första försoningsgudstjänsten rum i Undersåkers kyrka på sydsamiskt område som ett led i en försoningsprocess inom Svenska Kyrkan

Kyrkans arbete med samer och på samiska har sin särskilda organisation. Samiska rådet i Svenska kyrkan bildades 1996 och är direkt underställt Kyrkostyrelsen. Rådets huvudsyfte är att stödja samisk identitet, kultur och delaktighet i kyrka och samhälle. Rådet är verksamt på den nationella nivån.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?