Karta Sápmi, utvidgad
Sápmi, Sameland, sett från Nordpolen. Bild: NOAA®.©ESA/Eurimage 1993. ©Metria 2001. www.lantmateriet.se. Illustration: Pär-Joel Utsi

Området Sápmi och dess folk

Det geografiska område som ofta benäms Sápmi sträcker sig från Idre i Dalarna i söder, till Ishavet i Norge i norr och i öster mot Kolahalvön i Ryssland. Nationsgränserna som kommit till från 1700-talet och framåt har delat det samiska folket i fyra stater. Begreppet Sápmi innefattar både det geografiska området och folket samerna.

I det gränslösa Sápmi rörde sig samerna fritt över ett område som sträckte sig från mellersta Norge till mellersta Sverige, Finland och nuvarande norra Ryssland. I Sápmi bor och lever ett folk som har sina rötter i Sápmis jord. Djupare än och före någon annan nu levande folkgrupp. Med hjälp av den senaste tekniken har dagens arkeologer och historiker kommit fram till den slutsatsen.

Det finns mycket som tyder på att samerna inte bara är Skandinaviens urinvånare. Modern genetisk och arkeologisk forskning pekar mot att dagens samer är de sista resterna av hela Europas ursprungsfolk; det idag äldsta levande folket, med en unik sammansättning gener, härstammande från fångstfolket som följde inlandsisens smältande rand till Skandinavien. Från ett liv i det skandinaviska kustområdet och i taigaskogarna pressas samerna upp mot fjällområdet av germaner och finsk-ugriska stammar.

Under hela 1900-talet har skandinaviska forskare hävdat att samerna är en folkgrupp som vandrat in från norr och öster under sen medeltid. Forskningen om samernas ursprung och härkomst har i många fall varit en förtäckt del i staternas politiska strävande efter överhöghet. De har legat i de förhärskande samhällsklassernas intresse att leda i bevis att samerna inte är norra Skandinaviens urfolk. Fortfarande hörs röster som ifrågasätter om "samerna verkligen var först?". Men FN:s definition av ett urfolk utgår inte från det.

Ett urfolk:

 • härstammar från folkgrupper som bodde i det aktuella området vid tiden för erövring eller kolonisation
 • har helt eller delvis behållig sina sociala, kulturella och politiska institutioner
 • betraktar sig själva som ett ursprungsfolk i ett majoritetssamhälle

Noter att den korrekta benämningen är att kalla samerna för ett urfolk, alternativt ursprungsfolk. Samerna är ett folk, inte bara en befolkning.

Viktiga orter i Sápmi är:

 • Lujávri/Lovozero: Huvudort för samerna i Ryssland.
 • Enare/Anár: Här finns kulturcentret Sájos med finska Sametingets kansli.
 • Karasjok/Káráśjohka: Här finns norska Sametingets parlamentsbyggnad och NRK Sámi Radio.
 • Kautokeino/Guovdageaidnu: Här finns Diehtosiida med flera samiska institutioner som Samiska högskolan/Sámi Allaskuvla, Nordiskt Samiskt Institut, Urfolkscentret Gáldu och Sametingets lokalkontor. Här har den samiska nationalteatern Beaivváš sin byggnad. Påskfestivalen drar alltid mycket folk till Kautokeino.
 • Kiruna/Giron: Här finns det svenska Sametingets huvudkontor, Giron Sámi Teahter, SR Sámi Radio och SVT Sápmi.
 • Jokkmokk/Jåhkåmåhkke: Här finns lokalkontor för Sametinget, Samernas utbildningscentrum och Ájtte - Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Jokkmokks marknad i februari drar till sig samer från alla håll.
 • Östersund/Staare: Här finns Gaaltije - Sydsamiskt kultur- och informationscentrum och lokalkontor för Sametinget med Samiskt Informationscentrum.
 • Umeå/Ubmeje: Umeå ståtar med en årlig Samisk vecka i mars månad och Trahppie, ett samiskt kulturcentrum.

Intressant

Ett urfolk
härstammar från folkgrupper som bodde i ett visst område när landet erövrades eller koloniserades.

Sápmi
kallas samernas traditionella bosättningsområde. Det har aldrig varit ett eget land.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?