samiska parlamentariker från tre länder
Samepolitiker från fyra länder samlade till parlamentarikerkonferens i Umeå 2014. Foto: Marie Enoksson.

Samhälle

Det samiska samhället finns mitt i, eller sida vid sida, med majoritetsamhällena i Norden. Sameland har aldrig funnits som ett eget land, men ofta kallas vårt traditionella landområde och den samiska gemenskapen för "Sápmi". Vi strävar efter att behålla vår sedvänjor, våra näringar, våra språk och vårt levnadssätt. Vi har ett eget folkvalt organ, Sametinget, som är samernas röst i Sverige. Det finns sameting även i Finland och Norge, och flera organisationer som arbetar för samernas sak.

Folkvalda sameting

Sametinget i Finland har 21 ledamöter och inga partier. Sametinget i Norge har 39 ledamöter och både samepolitiska partier och stortingspartier. Sametinget i...

Sametinget är både ett folkvalt organ och en myndighet

Sveriges yngsta folkvalda organ, Sametinget, inrättades 1993. Sedan dess har myndighetsuppgifterna växt och antalet anställda ökat. Men de som ofta syns i me...

Samerna i Finland och Norge

Samerna i Norden splittrades upp när de nordiska staterna drog upp sina nationsgränser. Fortfarande gäller olika villkor för samerna i de tre nordiska länder...

Utbildning för samiska barn

I början på 1900-talet skapades nomadskolan för renskötande samers barn. Den bärande idén var att "lapp ska vara lapp". Särskilda kåtaskolor byggdes som inte...

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?