Skoltsamer och nordsamisk flicka. Foto_ Hans Olof Utsi
Samer i Ryssland talar kildinsamiska och skoltsamiska. Foto: Hans-Olof Utsi.
Återgå till normal version av sidan

Kort om samiska språket

Många människor tror
att samiska är ett enda språk
som alla samer talar, men så är det inte.
Det finns flera samiska språk
och alla samer talar inte samiska.
Antagligen talar 20 tusen
av de ungefär 80 tusen samer
som lever i hela Sápmi
något av de samiska språken.

Förr i tiden fick samer inte tala samiska i skolan
eller lära sig läsa eller skriva på sitt eget språk.

På 1960 och 1970- talen slutade många föräldrar
att lära sina barn samiska.
Föräldrarna mindes hur svårt det var
när de kom till skolan och inte kunde svenska.
Så ville de inte att deras barn skulle få det.

Därför fick barnen inte lära sig sitt eget språk
och nu när de är vuxna saknar de
att inte kunna prata samiska.
Nu tycker de att det är viktigt
att samiska barn och ungdomar får lära sig samiska.

Många föräldrar lär sina barn samiska idag.
Många samiska elever får idag lära sig
om sin kultur och sitt språk i skolan.

Relaterat

Antologin Mer än ett språk - om två- och trespråkigheten i norra Sverige, red. Eva Westergren och Hans Åhl, ISBN 91-1-971842-x.

Sveriges officiella minoritetsspråk, småskrift utgiven av Svenska språknämnden 2003, ISBN 91-7297-611-x.

Språkbyte och språkbevarande. Om samiskan och andra minoritetsspråk. Kenneth Hyltenstam och Christopher Stroud, ISBN 91-44-33241-6.

Språkens landskap i Europa. Thomas Lundén, ISBN 91-44-37061-x.

Intressant

Språkfamilj
Samiska är släkt med finska och ungerska.

Flera olika
språk
Samiska egentligen består av flera olika samiska språk.

Levande
språk
För att ett språk ska överleva måste det pratas och inte bara i hemmet utan på flera olika arenor.

Fick inte lära sig
Många samer har inte fått lära sig samiska som barn.

Flerspråkighet
På 1960-talet trodde att det var farligt att lära sig två språk samtidigt.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?