Skoltsamer och nordsamisk flicka. Foto_ Hans Olof Utsi
Samer i Ryssland talar kildinsamiska och skoltsamiska. Foto: Hans-Olof Utsi.
Lättläst version av sidan

Kort om samiska

Många tror att samiska liksom finska är ett enda språk, som alla samer talar. Samiska talas av samer och språket är besläktat med finskan. Men egentligen handlar det om flera samiska språk. Och långt ifrån alla samer talar samiska pågrund av det språkliga förtrycket under 1900-talet.

- Det finns ingen tillförlitlig statistik på hur många som talar samiska, men en kvalificerad gissning är att det bara är omkring 20 000 av de cirka 80 000 samer som lever i hela Sápmi som talar något av de samiska språken, säger Mikael Svonni, professor emeritus i samiska vid Tromsö universitet.

Tre språk
Samiskan är uppdelad på tre huvudsakliga språkområden: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Dessa språkområden är i sin tur uppdelade på minst nio språk. I Sverige talas bland annat nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska. De flesta äldre samer har aldrig fått lära sig läsa eller skriva på samiska. Undervisningsspråket i den svenska folkskolan och grundskolan har alltid varit svenska. Samiska var inte ens ett skolämne förrän från 1962 då man fick läsa modersmål samiska två timmar i veckan.

Var talas samiska?
I modern historisk tid har samiska talats inom hela det traditionella samiska bosättningsområdet. Idag bor nordsamer inom sydsamiskt område och många samer finns i resten av Sverige. Därför går det egentligen inte att dra upp rättvisande dialektgränser, utan de bygger på historiska förhållanden.

Samiskan naturlig
För den som bor i norra Lappland är samiskan ofta en lika naturlig del av språkmiljön som tornedalsfinskan (meänkieli). Många ungdomar har föräldrar som kan något eller båda språken och kanske kan de själva tala lite. Samiska är det umgängesspråk som används när svenskan inte räcker till eller när man talar med släktingar och vänner. Förr i tiden fick man inte tala vare sig samiska eller finska i skolan. Gjorde man det blev man bestraffad av sina lärare. På 60- och 70-talen var det många samiska föräldrar som inte lärde sina barn samiska. Deras negativa upplevelser av att vara samiskspråkig i den svenska skolan gjorde att de ville göra det lättare för barnen och bara lära dem svenska. Barnen berövades sitt modersmål och många lider av det som vuxna. Alla har således inte haft möjlighet att lära sig samiska.

Unga samer lär sig samiska
Nuförtiden ska samiska elever ha möjlighet att lära sig mer om sin kultur och de samiska språken. Dagens samiska ungdomar är stolta över sin bakgrund. Allt fler vill lära sig samiska och använder samiskan i det dagliga livet. Det bidrar till de samiska språkens fortlevnad.

Relaterat

Antologin Mer än ett språk - om två- och trespråkigheten i norra Sverige, red. Eva Westergren och Hans Åhl, ISBN 91-1-971842-x.

Sveriges officiella minoritetsspråk, småskrift utgiven av Svenska språknämnden 2003, ISBN 91-7297-611-x.

Språkbyte och språkbevarande. Om samiskan och andra minoritetsspråk. Kenneth Hyltenstam och Christopher Stroud, ISBN 91-44-33241-6.

Språkens landskap i Europa. Thomas Lundén, ISBN 91-44-37061-x.

Intressant

Språkfamilj
Samiska är släkt med finska och ungerska.

Flera olika
språk
Samiska egentligen består av flera olika samiska språk.

Levande
språk
För att ett språk ska överleva måste det pratas och inte bara i hemmet utan på flera olika arenor.

Fick inte lära sig
Många samer har inte fått lära sig samiska som barn.

Flerspråkighet
På 1960-talet trodde att det var farligt att lära sig två språk samtidigt.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?