Hem
Om Sápmi
Djur & natur
Historia
Näringar
Språk
Kultur
Religion
Politik
Webb TV
Pressrum

© Samiskt Informationscentrum
Sametinget
Box 582
831 27
ÖSTERSUND
tel: +46 63 15 08 72
info@samer.se
Webbredaktör:
Anna Skielta
Ansvarig utgivare:
Peter Sarri

Länk till information om talande webb
Den här sidan är ansluten
till tjänsten "talande webb".
Klicka på bilden för mer information.

Tillbaka
Samiska barn på konfermationsläger
Samiska ungdomar som samlats under några veckor till konfirmationsläger. Foto: Jan Gustavsson.
Antalet samer i Sápmi

Det har inte genomförts någon folkräkning av samer. Uppgifterna på antalet samer är ungefärliga och kan skilja sig från det verkliga antalet samer, eftersom de är uppskattningar byggda på gamla renlängder med mera.
­
Man beräknar att:
•  80 000-100 000 samer finns i hela Sápmi.
•  20 000-35 000 bor i Sverige.
•  50 000-65 000 bor i Norge.
•  ca 8 000 bor i Finland.
•  ca 2 000 bor i Ryssland.­


Ursprungsfolk
300 miljoner människor tillhör något av världens ursprungsfolk. Ursprungsfolken finns i fördelat i 70 av världens länder.
Flest ursprungsfolk finns i Asien.­
I FN finns ett permanent forum för ursprungsfolk.
9 augusti
är ursprungsfolkens dag i världen.
Källor: Samer - ett ursprungsfolk i Sverige, Jordbruksdepartementet, Sametinget

Rennäring
Det finns drygt 4633 renskötselföretag i Sverige.
Norrbottens län har totalt 3978 företagare, vilket innebär att nio av tio renägare finns i Norrbotten. (32 samebyar)
Västerbottens län har totalt 332 företag (7 samebyar).
Jämtland (inkl Dalarna) 323 företag (12 samebyar).

Rennäringen omsätter cirka 230 miljoner kronor per år.
Det finns omkring 260 000 renar i Sverige.
Det finns 51 samebyar.
Renskötselområdet omfattar omkring 52 procent av Sveriges yta.
Rovdjursersättning tilldelas samebyar som har varg, björn, lo, järv eller kungsörn på sina marker.
Källor: Sametinget 2005 års siffror


Politik
1904 bildades den första samiska politiska organisationen Lapparnes Centralförbund.
1905 bildades den första lokala sameföreningen, Fatmomakke lappförening.
1928 antogs en ny renbeteslag där samernas rättigheter stadfästes, men endast de renskötande samerna åtnjöt rättigheterna som lagen gav.
1945 bildades organisationen Same Ätnam.
1950 bildades den samiska riksorganisationen Svenska Samernas Riksförbund, SSR.
1956 bildades Nordiska Samerådet som är ett samarbetsorgan för samerna i Ryssland, Finland, Norge och Sverige.
1963 bildades det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra.

Sametinget i Sverige invigdes 1993.
Sametinget i Norge etablerades 1989.
Sametinget i Finland bildades 1972.
7.809 samer är inskrivna i den samiska röstlängden och får rösta till Sametinget i Sverige.
Val till Sametinget i Sverige hålls vart fjärde år.
6 partier delar på 31 mandat i Sametingets högst beslutande organ, plenum.
Källor: Sametinget

Samiska språken i Sápmi
Det saknas tillförlitlig statistik på hur många som talar de samiska språken men uppskattningsvis är det:

20.000 av totalt ca 80.000 samer talar något av de samiska språken.
17.000
talar Nordsamiska.
700
personer talar Lulesamiska.
700
personer talar Sydsamiska.
500
personer talar Skoltsamiska.
500
personer talar Enaresamiska.

Samiskan har omkring 300 ord för snö och is.
Lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar trädde i kraft den 1 april 2000.

Källor: Samer ett ursprungsfolk i Sverige, Sametinget, Jordbruksverket­

Senast ändrad: 2014-01-17
Denna sida kan du inte kommentera.

Dela med dina vänner |

Visste du att
... beräkningen att det finns omkring 20.000 samer i Sverige kommer från en utredning i början av 1970-talet. Någon folkräkning är aldrig gjord.