Foto. Patrik Trädgårdh
Foto: Patrik Trädgårdh
Lättläst version av sidan

Språket och lagen

­Samiska språket är officiellt minoritetsspråk i Sverige. Det är det sedan­ år 2000, då en samisk språklag trädde i kraft. Även i Finland och Norge har samiskan ställning som officiellt språk genom de språklagar som infördes år 1992 (i Finland reviderad år 2003). Från och med år 2010 gäller två nya lagar, som styrker och utökar rättigheten att lära sig och använda samiska i Sverige.­­­

Den första samiska språklagen trädde kraft den 1 april 2000. Den gav samer rätt att använda samiska i kontakt med myndigheter och domstolar. Den gav också samer rätt till barn- och äldreomsorg på det egna språket. Dessa rättigheter är dock begränsade till ett s.k. förvaltningsområde som innefattar Arjeplogs, Gällivare, Jokkmokks och Kiruna kommuner. I praktiken betydde det att sydsamiska språket uteslöts eftersom inga sydsamiska kommuner finns med i förvaltningsområdet.

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. De tidigare rättigheterna om barn- och äldreomsorg på det egna språket utökas till att gälla även på sydsamiskt område eftersom förvaltningsområdet för samiska utvidgats med 13 kommuner.

Förvaltningsområdet för samiska språket gäller nu också följande 13 kommuner: Arvidsjaur, Berg, Härjedalen, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund. Kommuner som sedan tidigare ingår i förvaltningsområdet är Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna.

Den 1 juli 2009 infördes också en ny språklag i Sverige. Språklagen slår fast att svenska är huvudspråket i det svenska samhället, men också att det allmänna har en skyldighet skydda och främja samiska språket, liksom övriga nationella minoritetsspråk och det svenska teckenspråket. Lagen säger också att alla som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket.

Att ett språk blir erkänt som officiellt minoritetsspråk är viktigt för att höja statusen på språket och motivera ett språkbevarande. Sverige undertecknade i februari 2000 Europarådets minoritetsspråkskonvention som ger minoritetsspråken ett långtgående skydd.

Intressant

officiellt
minoritetsspråk
samiska är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige idag.

5 officiella
minoritetsspråk
vi har fem officiella minoritetsspråk i Sverige.

samiska
förvaltningsområden
en ny språk- och minoritetslag trädde i kraft den 1 januari 2010. Då utökades det samiska förvaltningsområdet från 4 till 17 kommuner.

nationella minoritetsspråk
Europarådets stadga om minoritetsspråk och Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter ratificerades av Sverige år 2000. Sverige är sedan dess folkrättsligt skyldigt att följa de åtaganden som Sverige har gentemot de minoriteter som erkänts som nationella minoriteter.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?