Visst kan man prata samiska även om det handlar om modebloggar. Foto Anna Skielta

Pitesamiska, umesamiska och många fler

Det finns flera små samiska språk med endast några få talare. Det illustrerar hur svårt det kan vara för en minoritet att bevara sitt språk när till exempel ett majoritetsspråk som svenska tar över i ett område och staten för en medveten språkpolitik som går ut på att försvenska befolkningen.

Umesamiska
Umesamiska är ett litet språk med ytterst få modersmålstalande. Antalet talare beräknas till ett tiotal i Sverige och inga i Norge. Men de första böckerna som trycktes på samiska på 1600-talet var faktiskt skrivna på umesamiska. Umesamiskan har drag både av nordsamiska och av sydsamiska. Till exempel så har man en liknande vokalism som i sydsamiska och stadieväxling som i nordsamiska. Nyligen har umesamiskan fått en godkänd ortografi och en ordbok vilket stärker umesamiskan. Antalet andraspråkstalare ökar och beräknas till ett hundratal.

Pitesamiska
Pitesamiska hör till det centralsamiska språket. Även denna varietet är utdöd i Norge medan det finns 40-50 talare i Sverige, de flesta i Arjeplogs kommun. Det görs försök att återuppliva språket och bland annat har man utarbetat en egen ortografi, en grammatikbok och en ordbok. Det finns ett växande intresse för att lära sig pitesamiska både på norsk och svensk sida.

Dialekter i Ryssland
Kildinsamiskan på Kolahalvön i Ryssland har ungefär 700 talare. Kildinsamiska skrivs med kyrilliskt alfabet. Nu finns  radiosändningar på kildinsamiska som stärker språket. Den sista talaren av akkalasamiska dog 2008. Tersamiska är en annan dialekt i öster med mycket få talare.

Enaresamiska och skoltsamiska
Skoltsamiska talas i både Finland och Ryssland. Enaresamiskan talas i Finland. Båda dialekterna har 400-500 talare var. Enaresamiska eldsjälar har under flera år bedrivit ett lyckat revitaliseringsarbete med språkbon för små barn och språkbad för äldre barn vilket gett fler modersmålstalare.

Hoppfullt för samiskan
Engelskan är ett dominerande språk världen över. Den påverkar svenskan och nästan alla andra språk också. En positiv trend för samiskans del är den växande etniska rörelsen. Genom samverkan med andra etniska grupper kan vi få inspiration och stöd för språklig revitalisering.

"Döende" språk?
Vad är det som försvinner när språk "dör"? Ett språk innehåller många tankesätt och uttryck. Det illustrerar ett förhållningssätt till livet och är en bärare av kulturhistorisk kunskap. Ett språk eller en dialekt är så förknippad med identitet och tillhörighet att det inte är utbytbart utan en känsla av förlust. Olika dialekter bär olika nyanser och är som en personlig ägodel man inte vill mista. Det är sorgligt när det sker även om det kan vara oundvikligt, därför att språkbytesprocessen gått för långt. I dag försvinner språk i en hastighet som vi inte varit med om. Av världens alla språk är hälften "döende" därför att barnen inte lär sig sina föräldrars språk, enligt en del språkforskare. Det låter kanske otroligt, men tanken kan väcka vår uppmärksamhet över att den processen försiggår.

Intressant

De första
böckerna
Umesamiska var det språk man tryckte de första samiska böckerna på.

Skoltsamiska
Skoltsamiska talas i Finland och Ryssland.

Varför
           kan språk dö?
Hälften av världens språk är döende därför att barnen inte lär sig sina föräldrars språk.

Identitet
Ett språk är bärare av både identitet och kulturhistorisk kunskap.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?