Bildspel

Renkalv

Varje ren har en ägare och varje renägare har sitt specifika märke. Foto: Fia Kaddik
Återgå till normal version av sidan

Hur samer lever med renar

Att sköta renar är inte bara ett arbete,
utan också ett sätt att leva.
Renskötsel ger samer en stark känsla
av att förvalta en gammal kultur.

Renarna betar olika växter.
Vid olika tider på året går de mellan olika betesmarker.
Renskötaren måste följa renens rytm.
Renarna går längs gamla stigar, flyttleder.

Renskötarna använder hagar eller gärden
för att samla ihop renar
när de ska märka kalvar eller slakta renar.
Hagarna är omringade av staket.

Renarna blir lätt skrämda
av människor eller rovdjur.
På våren i maj månad föds kalvarna.
Då får man inte störa dem.
Renkon kallas vaja och ungen renkalv.

Även när renhjorden drivs
från en betesmark till en annan
är den känslig för störningar.
Om renarna blir rädda 
kan hela renhjorden skingras.
Då blir det mycket arbete för renskötarna
att samla ihop hjorden igen.

Samebyn

En sameby är inte en samling kåtor på ett fjäll. Nej, det är mer komplext än så. Samebyn är en ekonomisk och administrativ sammanslutning som regleras i rennäringslagen

Renmärke

Varje ren har en ägare och varje renägare har sitt specifika märke. Märket består av olika snitt i olika kombinationer  som skärs in i renens båda öron. Renmärket är personligt och följer oftast släktens märken, det innebär att grundsnitten är desamma men att mindre snitt markerar den enskilda ägaren i familjen.

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...