Bildspel

Foto: Tor Lundberg Tuorda

Jakt

I Sverige finns drygt 300 000 aktiva jägare som varje år skjuter cirka 100 000 älgar. För samerna har jakten ett stort värde som binäring.

Det är svårt att beräkna värdet av jakten. För Torsten Jonsson (se artikel Med jakten som levebröd här intill) och andra samer som är beroende av jakten och fisket är värdet av varje skjuten älg mycket påtagligt. Men det går också att beräkna värdet i ett större perspektiv.

Värdet brukar delas upp i två delar, dels köttvärdet som det fällda viltet representerar, dels rekreationsvärdet av jakten som fritidssysselsättning – det vill säga vad jägaren är beredd att betala för själva jaktutövandet.

Jaktens beräknade värde
Ett exempel på hur värdet kan beräknas enligt ovanstående ”formel” har tagits fram av Svenska Jägareförbundet och gäller för 1997. 1997 fälldes 94 300 älgar. Med en medelvikt på 135 kg (slaktvikt) och ett köttpris på 35 kronor ( från slakteriet) blir det samlade köttvärdet cirka 445 miljoner kronor. Tidigare beräkningar, gjorda vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå i slutet av 80-talet, beräknade rekreationsvärdet för älg till 60 procent av det totala jaktvärdet. Det innebär att jaktvärdet för älg skulle kunna uppskattas till närmare 1,1 miljarder kronor.

Även friskvård
Till detta kan också läggas det som kan kallas ”friskvårdsvärde”, det vill säga att många vistas i skog och mark med jakten som huvudsaklig drivkraft, vilket har positiva effekter på både individ och samhälle.

Detta är ingen samhällsekonomisk analys som tar hänsyn till, exempelvis, kostnader för viltskador på skog och gröda samt trafikolyckor. Inte heller jaktutövningens påverkan på sysselsättning, produktion och försäljning av varor och tjänster. I kalkylen ska också läggas viltets värde för den biologiska mångfalden.

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...
Samhälle

Intresset för duodji ledde till stulna trummor i Marseilles

2023-02-21
Det fanns alltid slöjd på köksbordet. Mina ögon lyste när jag såg vackra knivar och jag ville alltid följa med när vi skul...
Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...
Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...