Bildspel

Foto: Carl Johan Utsi

Lättläst version av sidan

Fisket - den viktiga binäringen

Fisket har alltid varit en viktig inkomst för många samer. Det finns samer som har fisket som sin huvudsakliga inkomst och för många renskötande samer har fisket varit räddningen under svåra betesår.

Husbehovsfiske
Under sommarhalvåret när många av de renskötande samerna bor vid isolerade boplatser i fjällvärlden består kosten till stor del av fisk. Att husbehovsfiska för det dagliga behovet tillhör vardagen. På hösten är det vanligt att fånga och frysa ner fisk inför vintern.

Räddningen vid dåliga betesår
Inkomster från fiske har flera gånger under historien varit en räddning när vinterbetet för renarna varit så ogynnsamt att renhjorden dukat under. På 30-talet inträffade flera dåliga år och många renskötare förlorade stora delar av sina renhjordar. Av dessa började många försörja sig uteslutande på fiske.

Efterhand bildades en infrastruktur med fiskuppköpare. Dessa kunde med båt, flygplan eller helikopter köpa fisk även från de familjer som bodde och fiskade vid de mest avlägsna fjällsjöarna. Huvudsakligen var detta fiske baserat på fångst av fjällröding och sik.

Detta avsalufiske var som mest omfattande under 1970-talet, då ca 85 % av det totala antalet förvärvsfiskare i landets fem nordligaste kommuner bestod av samer som fiskade i övre Lule älvs vattensystem.

Undantagsvatten
De renskötande samernas anspråk på fiskevatten har resulterat i att vissa utvalda fiskevatten undantagits allmänheten. Fiskerätten i dessa sjöar har varit förknippad med medlemskap i samebyn. Detta har gett upphov till avundsjuka och konflikter mellan samiska renskötare och den svenska befolkningen men även med icke renskötande samer.

Hösten 1993 gavs emellertid allmänt tillträde till småviltsjakt och fritt handredskapsfiske på statlig mark ovan odlingsgränsen, trots stort motstånd från samer och naturvården. Detta innebar att antalet för samerna särskilt undantagna vatten minskade från ca 20-15 % till ungefär 5 % av det totala antalet fiskevatten.

Fisket fortfarande viktigt
I dag har betydelsen av det rena avsalufisket minskat och det finns knappast någon same som idag lever enbart av fiske i Sverige.

Däremot har fiskets betydelse som extrainkomst fortfarande en betydande roll. Det småskaliga husbehovsfisket under sommar och höst är av stor betydelse för både renskötande och icke renskötande samer.

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...
Samhälle

Intresset för duodji ledde till stulna trummor i Marseilles

2023-02-21
Det fanns alltid slöjd på köksbordet. Mina ögon lyste när jag såg vackra knivar och jag ville alltid följa med när vi skul...
Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...
Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...