Bildspel

Bild på jägare som skjutit en björn

Nils Åstot är en ung framgångsrik jägare från Sirges sameby. Här med en av sina björnar. Foto: Olof-Thomas Utsi.

Björnen

I den gamla samiska mytologin var björnen ett heligt djur som kunde förstå och tänka på människornas språk. Men björnen var också ett rovdjur. I dag finns det upp emot 3 300 björnar inom renskötselområdet.

Björnen föredrar oländiga skogsområden och fjälldalar. Den går inte över öppna ytor i onödan. Endast när den måste passera en myr eller är ute för att söka begärlig föda visar den sig i mer öppna landskap. Björnen kan gå upp på någon kalfjällsida då den antingen är ute efter nyfödda renkalvar på våren eller bär ovan trädgränsen på hösten. Björnen är ett intelligent djur som i sitt beteende ibland kan jämföras med människan. Det finns många vittnesmål om att björnen flår renen eller älgen innan den börjar äta. Inälvorna kan den också ta bort så att köttet inte ska skändas. Det finns också ett otal berättelser där björnen lurar en förföljare genom att gå i cirklar så att vinden inte avslöjar var den är.

Gömmer köttet
Björnen tar lika gärna älgar som renar och den äter också upp det mesta eller gömmer undan köttet för senare behov. Födan består även av bär och andra växter. Björnen är det rovdjur som samerna har mest överseende med, vilket har flera orsaker. Den gamla mytologiska synen att björnen är ett heligt djur lever kvar, men de gamla ritualerna kring björnjakten har försvunnit. Björnen anses inte heller som en lustdödare i samma utsträckning som de andra rovdjuren. En annan fördel är att den sover på vintern och är borta som rovdjur halva året. Men när den stiger upp på våren blir den ett besvärligt rovdjur i renarnas kalvningsland.

Både renar och älgar
Björnen äter gärna kött då den får tillfälle till det. Den jagar både renar och älgar beroende på vad som finns tillgängligt. Björnen kan vara en mycket aktiv jägare under renarnas kalvningstid från slutet av april till början av juni månad. En björn som har specialiserat sig på att ta småkalvar kan återkomma varje dygn och tar så många den hinner varje gång. En jaktmetod som björnen använder är att rusa mot ett antal vajor (renkor) med kalvar som skräms iväg så att kalvarna tappar kontakten med dem. Kalvarna blir då ett enkelt byte. Björnen kan också passa på renar i dalgångar eller i skogen, där det är svårt att bli upptäckt. Björnen jagar också under sensommaren och hösten då den äter upp sig inför vintern. 

Björnfakta:

Det finns omkring 3 300 björnar i Sverige, huvuddelen av dem återfinns inom renskötselområdet. Björnen får i genomsnitt två till tre ungar per kull och år. Björnen ligger i ide under hela snöperioden. Redan 1647 utbetalades statliga skottpengar för dödade björnar. Björn jagas under jakttiden i september och i varje län tillåts ett visst antal avskjutningar.

Intressant

Björnen ansåg ha övermänskliga krafter och övernaturliga förmågor. Trots att den var helig jagade man den för köttet, skinnet och den medicin man kunde utvinna från den.

På hösten äter björnen gärna blåbär men på våren när den är utsvulten äter den renkalvar.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...