Bildspel

Sameminister Eskil Erlandsson, till vänster, och hans politiskt sakkunnige Magnus Kindbom väljer att hålla en låg profil i samerättsfrågor. Foto Samiskt informationscentrum.
2007-05-07

Den svenska positionen är otydlig

Det finns inget nordiskt mästerskap inom same- och urfolksrätt och tur är väl det för Sverige. På seminariet om nordiska samekonventionen var föreläsarna från Norge, Finland och Island. Sverige var i mångt och mycket en statist med både oklar och otydlig viljeinriktning.
Arbetet med Nordiska samekonventionen började 1995, efter ett möte mellan de tre nordiska ”sameministrarna”. Margareta Winberg (s), Sveriges dåvarande sameminister, var starkt engagerad och ville mycket. Sedan dess har det kommit och gått ett antal sameministrar och nu är det upp till centerpartisten Eskil Erlandsson och hans politiska stab att föra konventionsarbetet vidare mot ett undertecknande eller förkastande. Ett första periodresultat får vi i november efter det nordiska ministermötet.

Sveriges position hittills är att varken säga ja eller nej. Inte heller är det självklart att det svenska Sametinget får någon möjlighet att vara delaktig i det analysarbete som pågår på departementsnivå i de nordiska länderna.
- Vi har inte tagit ställning till om och hur Sametinget ska medverka i det arbetet, var svaret från sameministerns politiskt sakkunnige Magnus Kindbom.

Även i den här delen av konventionsarbetet är Norge vägledande. Enligt den norska sametingspresidenten Aili Keskitalo så var det självklart att Sametinget skulle vara med i analysarbetet. Det norska Sametinget är representerat med två egna jurister och en statsvetare i analysgruppen.
- Det var däremot ingen självklarhet från statens sida att vi skulle vara med i arbetet. Men vi ställde det som ett krav och nu är vi med på tjänstemannanivå eftersom det är på den nivån arbetet görs.

Att vara representerad i staterna fortsatta arbete med konventionen är också ett krav som Sametingen i Norge, Finland och Sverige ställt till regeringarna vid en gemensam konferens i Jokkmokk i februari 2005.
- Det förväntas att sametingen ges möjlighet att delta som likvärdig part i de mellanstatliga förhandlingarna om den slutliga konventionstexten. Det är från samisk sida ett absolut krav att man inte besluter om eller ratificerar den slutgiltiga konventionstexten utan Sametingens godkännande, står det i Sametingens gemensamma beslutsdokument.

Det som idag präglar svensk samepolitik är en politisk rädsla för att ge en liten minoritet av befolkningen särskilda rättigheter och bestämmanderätt som kan riskera att hämma samhällsutvecklingen i Norrland. Den här rädslan målas upp i bilder av att alla ska ha lika rättigheter. Men det kan också vara diskriminering.
- Om man behandlar personer i olika situationer på samma sätt så kan det också vara diskriminering, förklarade professor Martin Scheinin på Institutet för mänskliga rättigheter vi Åbo Akademi i Finland.

Martin Scheinins resonemang bygger på principen om positiv särbehandling där personer i den samiska gruppen kan leva i en helt olik situation i jämförelse med exempelvis personer som tillhör majoritetsbefolkningen. Det kan gälla allt från behovet av utbildning och språk till insatser för kultur och näringar.

Nils Gustav Labba

Intressant

Regeringen har inrättat en så kallad interdepartemental arbetsgrupp i samefrågor med tjänstemän från olika departement. Uppgiften är att samordna frågor som berör samerna eftersom de i sak kan höra till olika departement.

Reportage

Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...
Näringar

Samisk hårdslöjd saknar återväxt

2022-12-22
På Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk ligger linjen trä och horn på is på grund av för få sökande. Slöjdaren Nils-Joha...
Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Sápmi

Boken Stöld blir Netflixfilm

2022-10-26
I Ann-Helén Laestadius bok Stöld är rasismen mot samer i fokus – renar tjuvjagas och dödas och brotten utreds sällan. Nu s...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...