Bildspel

Sáminuorras årsmöten har med årens vuxit till sameungdomarnas happening med en blandning av både nytta och nöje. Foto: Samiskt informationscentrum.

Sáminuorra - samisk ungdomsorganisation

Sáminuorras historia löper parallellt med svenska samernas organisationshistoria. Som självständig organisation för de samiska ungdomarna har Sáminuorra verkat sedan 1973.

Samiska ungdomar på svensk sida började organisera sig redan 1940. Det var då den första organisationen bildades - SAMU. Det var en öppen organisation för alla, även för ickesamiska ungdomar. Målet var att organisera framför allt unga samer. Men efter ett par år avvecklades organisationen eftersom intresset var svagt.

1963 bildade Svenska samernas riksförbund (SSR) ett ungdomsutskott SSR-U. Ungdomsutskottet förde en ganska tynande tillvaro och först efter åtta års verksamhet utkom det första nyhetsbrevet ”Sameungdom” till SSR-U:s medlemmar. Det nyhetsbrevet kan med historiska ögon ses som föregångare till dagens samiska ungdomstidning ”Nuorat”.

Tio år senare togs nästa steg. 1973 bildades Sáminuorra som på samiska betyder samisk ungdom. Med namnbytet klipptes banden av till SSR och organisationen blev självständig. Sedan 1979 har Sáminuorra haft ett kansli med en anställd ungdomskonsulent. Med åren har verksamheten breddats till allt fler samiska ungdomsgrupper. Under de första årtiondena var organisationen mera en tummelplats för samepolitiskt engagerade ungdomar.

Sáminuorra insåg tidigt behovet av en egen informations- och debattkanal. Medlemstidningen ”Sáminuorra” kom med sitt första nummer 1975. Det som då var ett medlemsblad blev med tiden en ungdomstidning som bytte namn till ”Sámi Nuorat” och gavs ut med fyra nummer per år. Idag är tidningsverksamheten fristående. Ungdomstidningen ”Nuorat” kom ut med sitt första nummer i april 2009.

Många av de folkvalda i Sametinget har börjat sin politiska karriär i Sáminuorra. Flera politiska ledare som Sametinget haft, har i sin ungdom varit engagerade i Sáminuorra. Det var också Sáminuorra som under tidigt 70-tal gick i spetsen för att få till stånd ett samiskt folkvalt organ. En samisk ungdomsdröm som förverkligades 1993 då Sametinget etablerades.

Sáminuorra är idag ett ungdomsförbund för samiska ungdomar som på olika sätt arbetar med att tillvarata samiska ungdomars intressen och rättigheter. Sáminuorra är en arena för ungdomarna i Sápmi, där man kan få inspiration och hjälp med olika frågeställningar och svårigheter. Genom att bevaka aktuella samhällsfrågor vill Sáminuorra på ett aktivt sätt påverka beslutsfattare att tillgodose samiska ungdomars intressen.

En viktig uppgift är opinionsbildning. Sáminuorra försöker påverka kommuner och myndigheter att driva sakfrågor som rör samiska ungdomar till exempel genom demonstrationer och skrivelser. Sáminuorra arbetar även för att öka medvetenheten om samers situation bland övriga ungdomar i det svenska samhället.

Sáminuorras målsättning är att samiska ungdomar skall känna en stark samisk identitet och tillhörighet. Genom att:

  • skapa mötesplatser och arenor för samiska ungdomar.
  • ordnar kurser och läger.
  • skapa debatt och opinion i frågor som rör samisk ungdom.
  • arbetar med informationsprojekt om samer för andra ungdomar och skolor.
  • arbeta på olika sätt för att stärka det samiska språket och kulturen.

Reportage

Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...
Näringar

Samisk hårdslöjd saknar återväxt

2022-12-22
På Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk ligger linjen trä och horn på is på grund av för få sökande. Slöjdaren Nils-Joha...
Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Sápmi

Boken Stöld blir Netflixfilm

2022-10-26
I Ann-Helén Laestadius bok Stöld är rasismen mot samer i fokus – renar tjuvjagas och dödas och brotten utreds sällan. Nu s...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...