Bildspel

Traditionell kunskapsöverföring sker på samiska. Snittet som görs i renkalvens öron och dess placering på örat förklarar hur renmärket ser ut. Foto: Marie Enoksson
Lättläst version av sidan

Språkliga särdrag

Det som kännetecknar de samiska språken är att de är regelbundna och formrika.

De har många kasus (böjningskategorier),många verbformer och rika möjligheter att bilda nya ord genom avledning. Med kasus menas att man böjer nomen (substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord) istället för att använda prepositioner som i svenskan.

Exempel:
”Jag går till huset” heter på lulesamiska ”Mån váttsáv dåhpåj”

I lulesamiska och nordsamiska finns det tillexempel åtta kasus som böjs i singular och plural. Några exempel på kasusformer är: nominativ (grundform), ackusativ (objektsform), genitiv (ägande), illativ (i riktning till något) och komitativ (tillsammans med).

I samiska böjer man verben i nio personformer (singular, dualis och plural) samt i tempus och modus. Vokalförändringar sker ofta i samband med böjning av ord, så kallat omljud.

Alla samiska språk utom sydsamiska har stadieväxling, vilket innebär att de flesta ord i samband med böjning förekommer i ett svagare och ett starkare stadium där konsonanterna inne i ordet växlar vid böjning, till exempel att pm /Sápmi/ växlar med m /sámi/. Sydsamiska har istället en väl utvecklad vokalism.

Nio språk

De tre språkområdena  östsamiska, centralsamiska och sydsamiska kan i sin tur delas upp i minst nio språk.

Östsamiska talas på Kolahalvön i Ryssland (kildinsamiska) och östra delen av Finland (skolt- och enaresamiska).

Centralsamiska talas i Finland, Norge och Sverige (nordsamiska och lulesamiska).

Sydsamiska talas i Norge och Sverige

Folkomflyttning

I början av 1900-talet tvångsförflyttades grupper av nordsamer till lulesamiska och sydsamiska områden.

I vår tid flyttar människor på ett annat sätt än förr i tiden. Det betyder att det bor samer som talar nordsamiska i det sydsamiska området - och sydsamer i norr.

Reportage

Samhälle

Blinds uppväxt banade väg för en politisk karriär

2022-09-30
Sápmi fick ingen politiker i riksdagen den här gången heller, men i Jokkmokk fick Henrik Blinds parti Miljöpartiet flest r...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...