Bildspel

Sådana här små gynnare var hårdvaluta beroende på de europeiska kungahusens modenycker. Foto: Tor Lundberg.

Skatt till staten

På medeltiden drogs samerna in i de nordiska och ryska rikenas intressesfärer. Vid den här tiden var det mycket lukrativt för handelsmän och skatteindrivare att ta kontakt med samerna.
Det var främst pälsverk av ekorre, hermelin (se bilden) och andra djur som de var ute efter. I Europa fanns en stor efterfrågan på pälsverk, eftersom det var högsta mode bland det fina folket vid hoven.

Birkarlaväldet
Vid den här tiden hade birkarlar rätt att handla med och ta upp skatt av samerna, mot en liten avgift till svenska kronan. Birkarlarna var storbönder som var bosatta vid Bottenvikskusten. Deras område sträckte sig från Bottenviken till Ishavskusten. De hade delat upp samernas land mellan sig i lappmarker: Pite, Lule, Torne och Kemi lappmark. Av samerna krävde de pälsverk och renskinnsprodukter. I gengäld försåg de samerna med varor som mjöl, salt, metallvaror, vadmal och kläde. Skatteindrivningen gjorde ofta birkarlarna förmögna, eftersom avgiften till svenska kronan var så liten.

Statlig skatteindrivning
När Gustav Vasa kom till makten och förstod vilken förmögenhet birkarlarna gjorde sig på skatten från samerna, skärpte han reglerna. 1528 höjde han deras avgift till kronan till det dubbla: alla birkarlar skulle tillsammans hädanefter betala åtta mårdskinn och 32 timmer (2280) ekorrskinn. Trots detta fortsatte birkarlarna att göra sig stora förmögenheter på skatten från samerna. I mitten av 1500-talet fråntogs de dock rätten att ta upp skatt. Staten ville själv få kontroll över skatteinkomsterna från samerna. Från och med nu skulle skatteindrivningen istället ligga direkt under kungen. Lappfogdar anställdes för att sköta skatteindrivningen. I praktiken kom dock de nya fogdarna att rekryteras ur birkarlarnas led, eftersom det var de som bäst kände till markerna och folket. De vuxna, samiska männen, bokfördes i mantalsregister över lappbyarna. Dessutom upprättades fisketräskregister, där det upptecknas vilka fiskesjöar som fanns i lappbyn och vilka som fiskade i dessa sjöar. Samerna skulle nämligen hädanefter betala en årlig skatt för fisket också.

Skatt till flera länder
Vid medeltiden konkurrerade tre länder om makten i norr: Sverige/Finland, Danmark/Norge och Ryssland. I norr fanns det fiskrika Ishavet och här gick de åtråvärda handelsrutterna till Archangelsk, något som kunde ge goda inkomster till den som kontrollerade området. Ländernas syn var att skatteuppbörd gav överhöghet över området. Varje land var intresserat av att hävda sin rätt till området och sin rätt till att ta upp skatt av samerna som bodde här. Det ledde till att samer i vissa trakter tvingades betala skatt till två eller tre länder samtidigt. Först 1751 upphörde Sverige/Finland och Danmark/Norge att ta upp skatt från samma samer. Ryssland och Danmark/Norge fortsatte att ta upp skatt fram till 1809.

Litteratur

Stulet land. Svensk makt på samisk mark. Författare: Lundmark, Lennart
Ordfront 2008. ISBN: 9789174419870

Tusen år i Lappmarken
Författare: Tomas Cramer och Lilian Ryd,
Ord och visor förlag ISBN: 9789186621308

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...
Samhälle

Intresset för duodji ledde till stulna trummor i Marseilles

2023-02-21
Det fanns alltid slöjd på köksbordet. Mina ögon lyste när jag såg vackra knivar och jag ville alltid följa med när vi skul...
Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...
Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...