Lappkodicillen - samernas frihetsbrev

I mitten av 1700-talet drogs gränsen upp mellan Norge och Sverige. Då skrevs även ett tillägg till gränstraktaten som reglerade den gränsöverskridande renskötseln och gav samerna rätt att fritt röra sig över gränsen. Lappkodicillen har ibland kallats för samernas Magna Charta.

När Sverige och Norge kom överens om var gränsen skulle dras år 1751, skrevs ett gränstraktat. Till gränsöverenskommelsen gjordes ett innehållsrikt tilllägg på 30 paragrafer om de gränsöverflyttande samernas rättigheter – senare ofta kallad Lappkodicillen eller samernas Magna Charta. Gränsavtalet skulle säkra framtiden, åtminstone för den del av det samiska folket som berördes av gränsdragningen.

Gav rättigheter
Samerna skulle inte hindras att bedriva sina näringar och särskilt inte den gränsöverskridande renskötseln. Lappkodicillen gav gränsöverflyttande samer vissa rättigheter:

  • Rätt att delvis välja medborgarskap
  • Full neutralitet under krig
  • Full rätt att bruka land och vatten i det andra landet mot liten avgift
  • Rätt till renbete, vilket var det mest centrala

Vidare infördes bland annat en viss samisk egenförvaltning, det interna samiska rättssystemet Lapperetten, samt handelsrätt i Norge för de nordligast boende svenska samerna. Men lappkodicillen rör inte bara renbete. På den här tiden hörde Finland till Sverige och Norge till Danmark. En specialbestämmelse gav Utsjoki- och Enaresamerna full handelsfrihet i Norge för all framtid.

1800-talet
1809 blev Finland storfurstendöme under Ryssland. 1814 löstes Norge från Danmark och tvingades in i personalunion med Sverige. Men ingenting förändrades när det gällde Lappkodicillen. 1843 krävde Norge en kommission som skulle värdera kodicillen, ge förslag om inskränkningar och ersättningsansvar, men det blev verklighet först efter 40 år. 1883 kom "Felleskapsloven" som blev en lag i Norge men en förordning i Sverige. Då blev Lappkodicillen lagd åt sidan, men inte upphävd.

Gränserna stängdes
Från norsk sida har man hela tiden pressat på för att begränsa de renskötande samernas rättigheter i Norge. 1852 stängdes gränsen mellan Norge och Finland. 1889 stängdes gränsen mellan Sverige och Finland. 1905 upplöstes unionen mellan Norge och Sverige. Den första renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge ingicks 1919. Då begränsades de svenska samernas betesrätt i Norge starkt, vilket ledde till svåra förhållanden i norra Sverige (och tvångsförflyttningar av renskötande samer). Läs mer om gränser

Kodicillen gäller igen
1972-års renbeteskonvention innebar nya inskränkningar. Den skulle gälla i 40 år men eftersom Sverige och Norge inte kunde komma överens förlängdes den i några år. Den norska sidan ville ha ytterligare inskränkningar i rätten för svenska samers renar att beta i Norge, vilket Sverige inte gick med på. Oväntat nog gjorde Lappkodicillen från 1751 come-back år 2005 och gäller enligt svensk syn till dess att en ny renskötselkonvention har trätt i kraft.

Reportage

Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...
Näringar

Samisk hårdslöjd saknar återväxt

2022-12-22
På Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk ligger linjen trä och horn på is på grund av för få sökande. Slöjdaren Nils-Joha...
Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Sápmi

Boken Stöld blir Netflixfilm

2022-10-26
I Ann-Helén Laestadius bok Stöld är rasismen mot samer i fokus – renar tjuvjagas och dödas och brotten utreds sällan. Nu s...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...