Bildspel

Fjällen är inte bara fjäll utan kan även vara heliga platser. Foto Samiskt informationscentrum

Heliga områden

Jorden, vattendragen och sjöarna är viktiga i naturfolkens och jägarfolkens värld, och i deras historia och religion, så även för samerna. Naturfenomen som solen, månen, åskan och vinden var alla förbundna med myter och man tänkte sig dem som gudomligheter och levande väsen. Så fanns också den andra världen där de döda fanns och gudomligheter som härskade i denna värld.

Saajve
Även en form av parallellvärld tänkte man sig där andliga väsen av olika slag levde och verkade. Ett sådant väsen kallades till exempel saajve. Det finns många berättelser om dessa. De var osynliga men kunde ibland visa sig för människorna, och de var kända för att vara ett vackert folk och deras renar var särskilt starka. I en berättelse om saajvefolket fick en same en saajeflicka till hustru med hela hennes renhjord sedan han kastat stål över dem, något man skulle göra om man ville ha någon från saajvefolket eller deras renar. Villkoret var dock att hon ensam måste få bestämma om flyttning med renhjorden mellan betesmarkerna. Annars upplöstes äktenskapet och hon återvände till sitt eget folk. En gång när de flyttade for de snabbt fram över stora stenar och branta dalgångar. De höll så hög fart att mannen var rädd att körrenarna skulle bryta benen och han själv skulle bli ihjälkörd. Till slut kunde han inte hålla sig utan skrek till sin hustru att hon måste sänka farten och köra lugnare. I samma stund kom hans hustru fram till honom och sa ”Nu är min makt bruten för att du inte kunde vara tyst fast du lovat. Jag är ledsen att jag måste lämna dig och återvända till mitt folk. Vi kan inte leva tillsammans”.

Saajve-vaerieh
Vissa platser i naturen var särskilt förbundna med religiösa tankar eller viktiga händelser av religiös betydelse. Vissa fjäll kallades saajve-vaerie. Saajve är en term som närmast kan översättas med helig men vi vet inte exakt hur termen uppfattades. Många saker betecknas som saajve, till exempel nåjdens hjälpväsen,  Saajve-vaerieh och var kopplade till föregångarna och till olika andliga väsen som var personliga och kunde hjälpa sin ägare. Dessa saajve-vaerieh ärvdes. Vissa personer hade få saajve-vaerieh medan andra hade många. Genom fjällen var de förbundna med de förgångare som bott där och fjällen var också förmodligen viktiga ur renskötselsynpunkt och de var viktiga för samernas historia. Det berättas att nåjden styrkte sig med vatten från det vattendrag som rann ner från ett saajve-vaerie när han hade ett krävande uppdrag.

Även idag är fjällen viktiga. De bär historia och minnen från dem som bott och vistats där och det är värdefulla uppgifter för ett folk som inte fått sina boplatser och heliga platser dokumenterade och skyddade, och där samisk historia och religion mest dokumenterats av andra – inte av samer själva. Ett känt sådant fjäll, Aatoeklimpoe/Atoklimpen har utropats till landets första samiska kulturreservat och ligger i Västerbotten, på gränsen till norska Helgeland inom Vapstens sameby. Här finns många samiska fornlämningar, till exempel en grav från den kände samen Skuggmannen, Soejvengeelle. Skelettet togs från graven och låg 50 år på museum innan det återbegravdes 2002 på samma plats där det tagits från.

I Frostviken/Namdalen på sydsamiskt område har man lokaliserat ett stort antal saajve-vaerie på ett ganska begränsat område. Anledningen att det är så många är förmodligen att man haft samiska uppgiftslämnare från området. De dokumenterades noggrannt redan på 1700-talet. Troligtvis har många fjäll ansetts heliga för olika samer och samiska grupper men inte så många minnen har förts vidare om dessa och inte heller har uppgifter och minnen om dem satts på pränt.

Åsa Virdi Kroik

Litteratur

Hans Mebius
Bissie : studier i samisk religionshistoria
ISBN 91-88672-05-0

Sjiele : samiska traditioner om offer

Louise Bäckman
Sájva : föreställningar om hjälp- och skyddsväsen i heliga fjäll bland samerna ISBN 91-22-00723-7

Studier i samisk religion ISBN 9789198139303

Åsa Virdi Kroik
Efter förfädernas sed : om samisk religion
ISBN 91-631-7196-1

Fordom då alla djur kunde tala- : samisk tro i förändring ISBN 91-973517-1-7

Intressant

Aatoeklimpoe/Atoklimpen har utropats till landets första samiska kulturreservat.

Reportage

Samhälle

Blinds uppväxt banade väg för en politisk karriär

2022-09-30
Sápmi fick ingen politiker i riksdagen den här gången heller, men i Jokkmokk fick Henrik Blinds parti Miljöpartiet flest r...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...