Bildspel

Gratis informationsmaterial

Vi har gratis informationsmaterial som du kan beställa från oss. Mejla din beställning till info@samer.se
Samerna  Ett av världens urfolk

Samerna ett av världens urfolk är ett häfte som ger grundläggande kunskap om samernas historia, kultur, språk och levnadssätt med tonvikt på dagens förhållanden. Häftet innehåller bland annat  en historisk kalender och avsnitt om rasism, diskriminering och rättskamp. Till de olika avsnitten finns olika tips på till exempel filmer eller litteratur om man är intresserad att fördjupa sig i något ämne.Finns endast på svenska och går även att ladda ner som PDF-fil:

Samerna - ett av världens urfolk
In English: The Sami - an Indigenous People

Samefolkets sång - den samiska nationalsången
Ett nedladdningsbart häfte med noter och sångtexter på samtliga samiska språk,  svenska, finska, ryska, norska och engelska samt information om den samiska nationaldagen den 6 februari.
Samefolkets sång - den samiska nationalsången 

Engagemang och motstånd- Samiskt inflytande på svensk samhällsutveckling
I en levande och jämlik demokrati är det viktigt att alla invånare engagerar sig och deltar i demokratins beslutsprocesser. I en fungerande demokrati tar majoriteten hänsyn till att minoriteters rättigheter också måste skyddas. Eftersom samerna är erkända som ett urfolk i Sverige har vi rätt till självbestämmande och rätt att bevara och utveckla våra språk, våra näringar och vår kultur. Denna broschyr handlar om vår kamp för att ta plats i svensk demokrati- och samhällsutveckling och hävda våra intressen.
Engagemang och motstånd- Samiskt inflytande på svensk samhällsutveckling

Våra samiska språk
Om de samiska språken i Sverige, språkbevarande och lagstiftning.
Våra samiska språk


Fördomar och förklaringar
En informationsbroschyr som bemöter och förklarar olika fördomar som finns om samer. Finns endast på svenska och går även att ladda ner som PDF-fil:
Fördomar och förklaringar

Sápmi - landet och folket

En informationsfolder i A5-format som är anpassad för turistbyråer. Innehåller allmän information om Sápmi. Finns tillgänglig på svenska, engelska och tyska. Finns även som PDF-fil här:

Svenska: Sápmi - Landet & folket
Engelska: Sápmi - The Land & the People
Tyska: Sápmi - das Land & das Volk

____________________________________________________

 

Reportage

Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...