Underlag för lektionsplanering - kolonialism åk 7-9

Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 7-9 och kan kopplas till det centrala innehållet i historia. Eleverna får i uppgift att ta reda på hur europeisk kolonialism kan kopplas till kolonisationen av svenska Sápmi. Den svenska koloniala historien är ofta uppmärksammad i aktuell forskning, men det är sällan denna del av vår gemensamma historia lyfts fram i skolsammanhang. Denna lektion ger en möjlighet att omdefiniera kolonialism från något som hänt för länge sedan och långt borta – till något som ingår som del av svensk och samisk historia, med dagsaktuella konsekvenser

Förutsättningar/förkunskaper: Innan denna lektion behöver eleverna ha fått en grundläggande genomgång av:

  • Grundläggande europeisk kolonial historia.
  • Vad är Sápmi?
  • Vilka är samerna? (ett folk i fyra länder, numerär, språk, identitet)
  • Vad betyder urfolk? (skillnad mellan minoritet, nationell minoritet, urfolk)

 ”Fatta Sápmi” kan vara ett stöd för dig som lärare när du arbetar med dessa frågor.

 

Koppling till centralt innehåll:

Rubrik för centralt innehåll i aktuell kursplan

Citerat ur centralt innehåll

Kan kopplas konkret till det aktuella ämnesområdet genom:

Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950

”Den europeiska dominansen, imperialismen och kolonialism”

Att bryta ner begreppet kolonialism från det generella (globala/europeiska) till det lokala (svenska/samiska).

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid

”Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige”

Att prata om Sápmis geografi, språk och folk.Förtydliga skillnaderna mellan begreppen nationell minoritet och urfolk och uppmärksamma hur situationen ser ut för olika samiska grupper idag.

Hur historia används och historiska begrepp

”Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar”

Att utforska hur europeisk kolonialism påverkat svensk politik i historien och idag. Att prata om kolonialism med Sverige och Sápmi som utgångspunkt och därmed öka kunskap och förståelse för samer som nationell minoritet och urfolk.

Koppling till kunskapskrav:

Kunskapskrav för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

Eleven har grundläggande kunskaper om svensk kolonialhistoria och hur denna påverkat, och fortfarande påverkar livsvillkor och förutsättningar för många samer. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av koloniala strukturer i svenska Sápmi.

Ex: Eleven har goda kunskaper om svensk kolonial historia och hur denna påverkat, och fortfarande påverkar livsvillkor och förutsättningar för många samer. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av koloniala strukturer i svenska Sápmi.

Ex: Eleven har mycket goda kunskaper om svensk kolonial historia och hur denna påverkat, och fortfarande påverkar livsvillkor och förutsättningar för många samer. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av koloniala strukturer i svenska Sápmi.

Förslag på undervisningsupplägg

Start, hur börjar lektionen?

Spela Sofia Jannoks låt ”This is my land”, från skivan Orda (2016). Ha gärna låttexten tillgänglig för eleverna.

 

Förslag på diskussionsfrågor:

Vilket land tror ni hon menar?

Vad är Sápmi?

Hur ser gränserna för Sápmi ut?

Elev- och läraraktiviteter

Eleverna delas in i grupper och får i uppgift att läsa igenom olika kortare texter om kolonialism i svenska Sápmi (länkar nedan).

 

Förslag på diskussionsfrågor att utgå från i grupp/tvärgrupper eller helklass efter detta:

 

Vad är kolonialism enligt den text du läst?

Varför har det varit intressant för statsmakten att kolonisera norra Sverige?

Hur har kolonialismen tagit sig i uttryck i svenska Sápmi?

Vad tror du att kolonialismen kan ha för konsekvenser idag?

Vilka ”känner av” kolonialismen? Vilka känner mer sällan av den?

Varför pratar vi sällan om svensk kolonialism av Sápmi? Vad får det för konsekvenser?

Hur kan kolonialism och nationalism höra ihop?

Hur kan motstånd mot kolonialism se ut?

 

Arbete utanför lektionstid

Läxförslag 1: lyssna på Sofia Jannoks låt ”This is my land” ur albumet Orda (2016). På vilket sätt har låttexten koppling till den svenska koloniala historien?

Avslut

Vad har du lärt dig om kolonialism idag? Hur påverkas du av Sveriges koloniala historia? Var skulle du kunna söka om du vill lära dig mer om samernas historia? Vad skulle du vilja lära dig om samerna?

Material

Grundläggande information om Sápmi (språk, geografi, kultur, antal samer etc.) samt karta: http://samer.se/1002

 

Texter för grupparbete:

“Koloniseringen av Sápmi”: http://samer.se/3600

 

”Kolonialism förr och nu”:

http://samer.se/2628

 

”Kolonisation”:

http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/olika-former-av-intolerans/rasism-mot-av-samer/kolonisation

 

”Sveriges koloniala historia”:

https://www.sametinget.se/62102

 

Förberedelser för lärare:

”Fatta Sápmi”, kortare föreläsningar som tar upp grundläggande information om urfolk, kolonialism, urfolksrättigheter, språk och bilden av det samiska: http://www.samer.se/3634

Uppföljning och dokumentation

Hur kan innehållet/upplägget för lektionen förbättras? Finns det möjlighet till återkoppling?

 

 

Länk till kursplaner: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

 

Ansvarig för lektionsförslaget om kolonialism: Anna-Lill Drugge, PhD i historia.

Lektionsplaneringsmallen är framtagen av: Drugge utbildning AB
Återkoppling och förbättringsförslag sänds till info@samer.se

Lektionsmaterial

 ”Fatta Sápmi”  kan vara ett stöd för dig som lärare när du arbetar med dessa frågor.

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Laila har hela Sápmi som kundkrets

2024-01-15
Hon förser Sápmis många designers med allt från sytråd och dekorationsband till vackra tyger. I höstas firade företagaren ...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Reportage

Moa Backe Åstot lever för skrivandet

2023-11-21
Hon skapade berättelser innan hon själv lärt sig skriva, då med sin mamma som spökskrivare. Idag försörjer sig Moa Backe Å...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...
Samhälle

Intresset för duodji ledde till stulna trummor i Marseilles

2023-02-21
Det fanns alltid slöjd på köksbordet. Mina ögon lyste när jag såg vackra knivar och jag ville alltid följa med när vi skul...
Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...