Bildspel

 Lena Thornéus , projektledare och Ida Christin Eriksson, Sameföreningen i Göteborg. Foto Ylva Holmgren

2022-02-03

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

I år drar Sameföreningen i Göteborg i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad. Projektet håller på från januari till juni, men förhoppningen är en mer långsiktig insats: ”Problemet går ju inte över på ett halvår”, säger Ida Christin Eriksson hos Sameföreningen i Göteborg.

Sameföreningen i Göteborg har länge upplevt stora problem gällande undervisningen om samer i skolan samt en mycket bristfällig modersmålsundervisning och modersmålsstöd i skolorna.
-Det är överväldigande för samiska föräldrar att försöka få barnens skolor att tillgodose barnens rättigheter, många bränner ut sig och ger upp. Kunskapen om samer och samers rättigheter är för låg i Göteborg, berättar Inger-Cecilia Mayer Labba, vice ordförande för sameföreningen i Göteborg, samt ansvarig för projektet från föreningens sida.

Sameföreningen har efter ansökan beviljats medel från Göteborgs stad för att kunna genomföra projektet. Nu har de börjat gräva i vilka behov som egentligen finns ute i skolorna.
-Ett av de första behoven vi såg var att lärare behöver stöd, säger Ida Christin.

Det går att identifiera flera problem kopplade till undervisningen om samer i skolan. Det menar Lena Thornéus, som kommer att arbeta som projektledare och som har en lång erfarenhet just från skolans värld.
-Ett problem är att man exotifierar samer och inte tänker på att det kan finnas en same i klassrummet. Det gör att samer här i Göteborg kan få svårigheter att identifiera sig som samer. Sen är den undervisning som sker så bristfällig i Sápmi generellt och för samer i Göteborg att det påverkar likvärdiga möjligheter till stöd och rättigheter, förklarar Lena.

Den bristande kunskapen i skolan om samer är också något som påverkar attityden till samer i samhället i stort.
- Exotifieringen i undervisningen har reella konsekvenser för föräldrar som vill ha stöd för undervisning i samiska och för samer som vill leva öppet i samhället eftersom de möts av väldigt mycket fördomar, konstaterar Ida Christin.

Hon menar att det finns fördomar och rasism inom Sápmi, men hon upplever ändå att det finns en kunskap där om att samer är en modern och verklig del av befolkningen. I Göteborg, som befinner sig utanför förvaltningsområdena, upplever hon däremot att allmänheten kan ha verklighetsfrånvänd bild av samer. Det är något som påverkar möjligheterna att identifiera sig som en modern och urban same, menar hon.
-Just nu är det en stor del av den samiska befolkningen som känner sig osynliggjorda och det är ju ett problem för Sápmi i stort, även om den subgruppen inte bor inom Sápmi, säger Ida Christin.

Samtidigt som föreningen hoppas kunna kartlägga situationen och bidra till en långsiktig insats i området, så lyfter de även fram vikten av att undervisningen generellt blir bättre i dessa frågor.

Undervisningen i svenska skolor om samer är otroligt viktig för människors möjligheter att identifiera sig själva som samer, men också för möjligheten till framgångar gällande t.ex. inkludering och rennäring. Alla samiska frågor handlar ju om vilka kunskaper som människor har. Om den kunskapen landar i historiska händelser eller lite kort info om kultur och slöjd så inkluderas inte det som vi tycker är viktigt, säger Lena.
- Därför vill vi genom det här projektet utgå från det som vi själva vill säga!

YLVA HOLMGREN

Fakta om projektet:

Projektet finansieras av Göteborgs stad och består av två delar, där den ena syftar till att öka kunskapen om samer inom skolsystemet, och den andra till att skapa en infrastruktur för språkbad till samiska barn i Göteborg. Projektet äger rum januari – juni 2022, men förhoppningen är att insatsen ska bli mer långvarig.

Reportage

Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...
Näringar

Samisk hårdslöjd saknar återväxt

2022-12-22
På Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk ligger linjen trä och horn på is på grund av för få sökande. Slöjdaren Nils-Joha...
Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Sápmi

Boken Stöld blir Netflixfilm

2022-10-26
I Ann-Helén Laestadius bok Stöld är rasismen mot samer i fokus – renar tjuvjagas och dödas och brotten utreds sällan. Nu s...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...