Bildspel

2021-05-06

"Viktigaste på sikt är att öka Sametingets inflytande och självbestämmande"

Rösträtten är en viktig demokratisk fråga och kunskapsinsatser skulle kunna vara ett sätt att nå dem som väljer att inte att rösta i sametingsval. ”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att öka Sametingets inflytande och självbestämmande”, menar forskare.

Professor Ulf Mörkenstam och doktorand Ragnhild Nilsson på Stockholms universitet har deltagit i de studier som gjordes kring sametingsvalen 2013 och 2017. De förklarar att det finns flera faktorer som påverkar bortfallet i valdeltagande gällande dem som inte röstar - allt ifrån spridningen av vallokaler till upplevelsen av att Sametinget saknar reell politisk makt.

Nästan två tredjedelar anförde även ointresse och okunskap som skäl för att inte rösta.
- Studien från 2013 visade att ointresse för valet – graden av intresse för samisk politik – liksom att inte anse sig ha tillräckliga kunskaper för att rösta är två av de viktigaste skälen till att inte rösta, säger Ulf Mörkenstam.

Det finns också kopplingar mellan valdeltagandet och skälen för att anmäla sig till röstlängden. De två huvudsakliga skälen för att registrera sig till röstlängden är en vilja att påverka samepolitiken och att ge uttryck för sin samiska identitet.
- Både 2013 och 2017 röstade tre av fyra väljare som registrerat sig för att påverka samepolitiken (74 resp. 75 procent) medan motsvarande siffra för dem som registrerade sig för att i första hand ge uttryck för sin samiska identitet låg lägre (53 resp. 59 procent), konstaterar Ulf Mörkenstam.

Studien från 2013 visade att valdeltagandet är betydligt högre inom det traditionella samiska bosättningsområdet, Sápmi, än utanför. Något som även bekräftades vid 2017 års sametingsval. Boende i Norrbottens-, Västerbottens- och Jämtlands län röstade i betydligt högre utsträckning än boende i Västernorrland, Gävle, Dalarna och övriga län.
- Att bostadsort har en effekt på valdeltagande hänger, tror vi, samman med att Sametingets uppgifter och beslut i första hand berör samer bosatta inom Sápmi, där tidigare forskning har visat att det finns en tydlig koppling mellan hur berörd man är av de beslut som fattas och politiskt deltagande, säger Ragnhild Nilsson.

Samtidigt har det skett förändringar när det gäller valdeltagande och geografi.
- Värt att notera särskilt är den stora ökningen i valdeltagande mellan 2013 och 2017 bland väljare bosatta Norrbotten i (tio procent) och i övriga län (19 procent). Denna ökning kan till en del förklara varför valdeltagandet ökade med dryga tre procent från 2013 års val, säger Ulf Mörkenstam.

Sametinget har 2021 ett demokratiuppdrag som bl.a. handlar om kunskapshöjande åtgärder i samband med demokratins 100-årsjubiléum - vilken betydelse kan sådana insatser ha för valdeltagandet?
- För att nå de personer som uppger att de inte röstar för att de inte har tillräckliga kunskaper så kan kunskapshöjande åtgärder ha en god effekt, menar Ragnhild.

Men för de personer som är ointresserade av politik eller inte tycker att de berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att öka Sametingets inflytande och självbestämmande, konstaterar Ragnhild Nilsson.

Ylva Holmberg

Reportage

Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...
Näringar

Samisk hårdslöjd saknar återväxt

2022-12-22
På Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk ligger linjen trä och horn på is på grund av för få sökande. Slöjdaren Nils-Joha...
Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Sápmi

Boken Stöld blir Netflixfilm

2022-10-26
I Ann-Helén Laestadius bok Stöld är rasismen mot samer i fokus – renar tjuvjagas och dödas och brotten utreds sällan. Nu s...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...