Bildspel

Sameskola

Det var inte förrän 1981 som  samerna fick inflytande över samisk utbildning då Sameskolstyrelsen med samisk majoritet inrättades.  Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet under Utbildningsdepartementet och Sametinget, den leds av en skolchef som tillsätts av sameskolsnämnden. Nämnden består av fem ledamöter som utses av Sametinget

Myndigheten är huvudman för de fem sameskolorna som finns på i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. Sameskolorna  har i uppgift att utbilda samers barn enligt skollagen och läroplanen för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Utbildningen på sameskolan är likvärdig med grundskolan men med den stora skillnaden att de även har i uppgift  att "ge samers barn en utbildning med samisk  inriktning".  

”Sameskolan ska förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna” (Skolverket, 2016)

”Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska undervisningsinslag av god kvalitet i en trygg miljö” (SFS 2011:131).

Samiska språken,  miljön och samisk kultur är en viktiga delar när det gäller inriktning utbildningen. I förskolan stärks barnens samiska identitet och samiska är samtalsspråk.  I förskoleklass blir de samiska årstiderna en naturlig röd tråd i undervisningen. Barnen lär sig  om naturen och dess skiftningar och hur det påverkar deras vardagsliv.

Varje läsår har eleverna  i sameskolan möjlighet till 6 st kulturdagar. Kulturdagarna syftar till att varje  elev ska lära sig mer om familjens samiska traditioner och praktiska liv. I årskurs 5 och 6 deltar eleverna två gånger per år i  språkbadsveckor. Språkbaden är intensiv språkträning där elever från fler sameskolor träffas och bor tillsammans under en vecka. Elever som gått i förskola och sameskola, ska när de lämnar skolan, vara funktionellt tvåspråkiga och ha sin grund i den samiska kulturen.

Sameskolstyrelsen har även pedagoger som även fjärrundervisar elever på andra skolor som har samiska som modersmål eller som samiska som språkval. Det är ett sätt att lösa undervisning i samiska för alla samiska barn, oavsett var de bor och tillgång av lärare. Eftersom samiska är ett av minoritetsspråken har varje enskild elev rätt att läsa samiska som modermål om de önskar. Det är rektorn på den enskilda skolan som fattar beslut och gör en överenskommelse om undervisning med Sameskolstyrelsen.

Reportage

Samhälle

Blinds uppväxt banade väg för en politisk karriär

2022-09-30
Sápmi fick ingen politiker i riksdagen den här gången heller, men i Jokkmokk fick Henrik Blinds parti Miljöpartiet flest r...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...