Bildspel

Foto: Hans Olof Utsi

Marie Persson och Erena Rhöse tillsammans i Gallok Foto: Tor Lundberg Tuorda

Foto: Patric Trädgård

Foto: Hans Olof Utsi

Foto: Hans Olof Utsi

Foto: Carl Johan Utsi

Foto: Hans Olof Utsi

Organisationer
På 1900-talet, när koloniseringen gått långt och samerna förlorade sina marker och kände sig trängda, gjordes de första fö...

Till Organisationer

Samerna och staten
Det dröjde ändå in på 70-talet innan staten började tala om samerna som ett ursprungsfolk. 1998 bad dåvarande sameminister...

Till Samerna och staten

Folkvalda sameting
I Norden har man valt att inrätta så kallade sameting. Sametingen ser lite olika ut i de nordiska länderna och har olika u...

Till Folkvalda sameting

Sameskola
Det var inte förrän 1981 som  samerna fick inflytande över samisk utbildning då Sameskolstyrelsen med samisk majoritet inr...

Till Sameskola

Media
Det samiska mediautbudet är inte så stort men desto viktigare för att det samiska folket för att de ska ta del av nyheter ...

Till Media

Samhälle

Det samiska samhället finns mitt i, eller sida vid sida, med majoritetsamhällena i Norden. Sameland har aldrig funnits som ett eget land, men ofta kallas vårt traditionella landområde och den samiska gemenskapen för "Sápmi". Vi strävar efter att behålla vår sedvänjor, våra näringar, våra språk och vårt levnadssätt. Vi har ett eget folkvalt organ, Sametinget, som är samernas röst i Sverige. Det finns sameting även i Finland och Norge, och flera organisationer som arbetar för samernas sak.

Reportage

Samhälle

Blinds uppväxt banade väg för en politisk karriär

2022-09-30
Sápmi fick ingen politiker i riksdagen den här gången heller, men i Jokkmokk fick Henrik Blinds parti Miljöpartiet flest r...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...