Bildspel

Foto: Hans Olof Utsi

Marie Persson och Erena Rhöse tillsammans i Gallok Foto: Tor Lundberg Tuorda

Foto: Patric Trädgård

Foto: Hans Olof Utsi

Foto: Hans Olof Utsi

Foto: Hans Olof Utsi

Foto: Carl Johan Utsi

Organisationer
På 1900-talet, när koloniseringen gått långt och samerna förlorade sina marker och kände sig trängda, gjordes de första fö...

Till Organisationer

Samerna och staten
Det dröjde ändå in på 70-talet innan staten började tala om samerna som ett ursprungsfolk. 1998 bad dåvarande sameminister...

Till Samerna och staten

Folkvalda sameting
I Norden har man valt att inrätta så kallade sameting. Sametingen ser lite olika ut i de nordiska länderna och har olika u...

Till Folkvalda sameting

Sameskola
Det var inte förrän 1981 som  samerna fick inflytande över samisk utbildning då Sameskolstyrelsen med samisk majoritet inr...

Till Sameskola

Media
Det samiska mediautbudet är inte så stort men desto viktigare för att det samiska folket för att de ska ta del av nyheter ...

Till Media

Samhälle

Det samiska samhället finns mitt i, eller sida vid sida, med majoritetsamhällena i Norden. Sameland har aldrig funnits som ett eget land, men ofta kallas vårt traditionella landområde och den samiska gemenskapen för "Sápmi". Vi strävar efter att behålla vår sedvänjor, våra näringar, våra språk och vårt levnadssätt. Vi har ett eget folkvalt organ, Sametinget, som är samernas röst i Sverige. Det finns sameting även i Finland och Norge, och flera organisationer som arbetar för samernas sak.

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...