Bildspel

Kartbilden visar ungefärliga gränser för samiska språkområden. Illustration: Anders Sunesson/Nils Gustav Labba
2007-06-21

Samiska dialekter på frammarsch

Samiskan tillhör de små och hotade språken i världen och det är svårt att få en tydlig bild av åt vilket håll utvecklingen i stort är på väg. Däremot är det tydligt att intresset för sydsamiskan och lulesamiskan har fått ett uppsving. Mycket beroende på att unga språkentusiaster jobbar hårt för att väcka liv i de hotade dialekterna.
Det är inte alldeles enkelt att skriva om språkutveckling på svensk sida när det gäller samiskan. Vi talar för det första om ett språk som grovt kan indelas i tre språkområden och där samiskan inom varje område närmast är att likna vid ett eget språk. Åtminstone om man jämför med våra nordiska grannar och skillnaden mellan danskan, svenskan och norskan.

Övergången mellan de samiska språkvarieteterna (dialekterna) är flytande. I själva verket bildar de samiska språken från Röros och Idre i söder till Ponoi på Kolahalvön i norr en oavbruten följd, där det (nästan) alltid är möjligt att förstå språket i det angränsande området. På samma sätt som svenskar i gränsområdet lätt förstår norska och danska.

Ännu svårare är det att hantera siffermaterialet som handlar om ganska grova uppskattningar. Av en samisk befolkning på uppemot 80 000 personer så uppskattas att 20000 talar samiska. Huvuddelen, ca 15000-17000 talar nordsamiska och av dem bor ca 5000-6000 i Sverige. Andelen lulesamisktalande är ca 2000 och sydsamiskan talas av uppemot 1000 personer. De här siffrorna är som sagt var grova uppskattningar men att samiskan är ett hotat språk är inte ta fel på.

Hotat förvisso men inte becksvart. Idag pågår ett omfattande arbete bland samerna för att få det samiska språket levande och funktionellt i ett samhälle som ställer helt nya krav på terminologi och användningsområden. Traditionellt är samiskan ett muntligt språk som använts i hemmet och i de samiska näringarna. Med samiskan kan man exempelvis beskriva en ren med ett enda ord, i en renhjord på tusentals renar. Det samma gäller samiska benämningar på snö och naturskiftningar. Svårare är det beskriva ny teknik och IT-termer.

Vad som håller på att hända med samiskan på svensk sida går inte att ge några entydiga svar på. Men att de mindre dialekterna är på frammarsch finns det tydliga tecken på.
- När man ser på antalet studenter till högskolan så är det ett större intresse för de svaga dialekterna. Vi har mellan 15-20 studenter anmälda till syd- och lulesamiska kurser medan intresset för nordsamiskan är så låg att det till hösten inte blir någon intagning alls, säger Mikael Svonni, professor i samiska vid Umeå universitet.

Det här sammanhänger sannolikt med att det inom syd- och lulesamiska språkområdet just nu finns entusiastiska språkarbetare som driver på medan det inom det nordsamiska språkområdet, för dagen, finns ett språkutbud som tydligen accepterats som rimlig.
- Den här entusiasmen till trots så är utvecklingen i det samiska samhället på väg åt ett annat håll. Samiskan i radio och TV får minskade resurser, vi har inga samiska tidningar och Sametingets språkpolitik har stannat av, säger Mikael Svonni.

Det samiska språkljuset lyser kraftigast över de minsta och svagaste samiska dialekterna medan den samiska språkutvecklingen i stort står stilla på svensk sida eller till och med går bakåt. I en samisk värld av ständigt knappa resurser hamnar samiskan i strykklass.
- Ett bra exempel på det är det svenska Sametinget som ska leda det samiska språkarbetet. För mer än två år sedan beslutades om en ”offensiv språkpolitik” och sedan dess har det inte hänt någonting, säger Mikael Svonni.

Nilos Gustav Labba

Reportage

Samhälle

Blinds uppväxt banade väg för en politisk karriär

2022-09-30
Sápmi fick ingen politiker i riksdagen den här gången heller, men i Jokkmokk fick Henrik Blinds parti Miljöpartiet flest r...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...