Bildspel

Foto: Fia Kaddik

Samisk turism en näring med möjligheter

Turism är en näring som växer. I Sverige omsätter turistnäringen 215 miljarder kronor och sysselsätter över 150 000 personer. Dessutom är fjällturismen inne i en ny tillväxtboom med miljardinvesteringar de närmaste åren. I skuggan av den här snabba tillväxten etableras och utvecklas samiska turistföretag som försöker kapa åt sig en del av den växande marknaden

Sannolikt är Jukkasjärvi störst på samiska turistupplevelser, tack vare ishotellets dragningskraft. I den lilla byn finns även Nutti Sámi Siida, en av många aktivitetsleverantörer, och störst bland de samiska turistföretagen. Att vara störst i den samiska turismbranschen innebär uppemot 8-10 säsongsanställda under vinterhalvåret och mindre än hälften sommartid. Småskalig jämfört med ishotellet, men stor bland de samiska företagen.

Vad är då samisk turism? I ärlighetens namn så finns det ingen enkel och självklar definition.
Samisk turism är i vart fall ingen produkt utan snarare ett förhållningssätt som ska skapa kunskap och förståelse för samernas kultur, näringar och livsmiljö. Utgångspunkten är de samiska värderingarna och levnadssättet. För att en verksamhet ska benämnas som samisk turism ska den självklart bedrivas under samisk ledning. Kompetensen att leverera genuina och äkta produkter finns i första hand hos samerna själva. Det handlar alltså om turism under samisk ledning och med ett samiskt innehåll. Det i sin tur innebär att samisk turism också ger möjligheten att sprida korrekt kunskap och information om samer och samisk kultur.

I Finska Lappland har man valt en mer spektakulär form. Den ”samiska kulturen” är en säljande del i många arrangemang och exponeras ofta som pittoresk och exotisk. I tomteland utanför Rovaniemi, exempelvis, kan man åka tåg genom ett konstgjort upplevelseområde och råka ut för både vilda rytande björnar och ”lappar”, som det heter i Finland, med trolliknande kufiska uttryck som gör märkliga och obegripliga besvärjelser. Spännande men missvisande, eftersom hela affärsidén bygger på attityder och värderingar som i grunden bottnar i okun­skap.

På svensk sida har man i huvudsak undvikit de mest spektakulära inslagen även om traditionell samisk kultur utnyttjas flitigt i marknadsföringssammanhang av icke samiska turistföretag. De samiska turismföretagen har tidigt insett det självklara att inte binda ris på egen rygg.
- Den sanna historiska mytbilden om samerna kan vara tillräckligt intressant att exponera på vilken upplevelsemarknad som helst, men det kräver engagemang, kunskap och insikt, är de samiska turistföretagarnas affärsidé.

Den samiska turismen har varit i stadig tillväxt sedan 90-talet och är idag en av de större samiska näringsgrenarna. Det är inte alldeles enkelt att beskriva den samiska turismbranschens omfattning i omsättning och antal företag. Räknar man enbart samiska företag som har turism som en självständig näringsverksamhet så är de inte fler än ett tiotal. Huvuddelen av de samiska turistföretag som producerar samiska produkter gör det som en kombinationsnäring till renskötsel och annan samisk näringsverksamhet.

Bakom de senaste årens tillväxt och produktutveckling finns ett flertal faktorer; nytänkande bland unga samer där turismen inte bara ses som ett hot utan också som en möjlighet, rationaliseringar inom rennäringen och behovet av ekonomiskt tillskott, det ständigt ökade intresset för Jokkmokks marknad och i viss mån också kvalitetsmärkningen av svensk ekoturism. Samtidigt finns det en internationell trend med ett växande intresse för ursprungsfolk och ett långsiktigt hållbart levnadssätt som placerar den samiska turismen rätt i tiden.

Även om en del anser att utvecklingen av turismen i sig rymmer många faror så är möjligheterna också väl så synliga; gamla samiska vandringsleder har tagits i bruk. Samiska jakt- och fisketraditioner levandegörs. Bruket att tämja rentjurar och spänna dem för en släde har återupptagits. Användningen av en långa rad växter i matlagning, traditionell medicin och hantverk har blommat upp. Det ”samiska köket” med renkött som huvudingrediens har väckt stor uppmärksamhet och då inte minst kåtarökt ”suovas” som blivit gourmetmat.

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...
Samhälle

Intresset för duodji ledde till stulna trummor i Marseilles

2023-02-21
Det fanns alltid slöjd på köksbordet. Mina ögon lyste när jag såg vackra knivar och jag ville alltid följa med när vi skul...
Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...
Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...