Bildspel

Pitesamiska, umesamiska och många fler

Det finns flera små samiska språk med endast några få talare. Det illustrerar hur svårt det kan vara för en minoritet att bevara sitt språk när till exempel ett majoritetsspråk som svenska tar över i ett område och staten för en medveten språkpolitik som går ut på att försvenska befolkningen.

Umesamiska
Umesamiska är ett litet språk med ytterst få modersmålstalande. Antalet talare beräknas till ett tiotal i Sverige och inga i Norge. Men de första böckerna som trycktes på samiska på 1600-talet var faktiskt skrivna på umesamiska. Umesamiskan har drag både av nordsamiska och av sydsamiska. Till exempel så har man en liknande vokalism som i sydsamiska och stadieväxling som i nordsamiska. Nyligen har umesamiskan fått en godkänd ortografi och en ordbok vilket stärker umesamiskan.

Pitesamiska
Pitesamiska hör till det centralsamiska språket. Även denna varietet är utdöd i Norge medan det finns ett 40-tal talare i Sverige. Det görs försök att återuppliva språket och bland annat håller man på med att utarbeta en egen ortografi och en ordbok.

Enaresamiska och skoltsamiska
Skoltsamiska talas i både Finland och Ryssland. Enaresamiskan talas i Finland. Båda dialekterna har 400-500 talare var. Enaresamiska eldsjälar har under flera år bedrivit ett lyckat revitaliseringsarbete med språkbon för små barn och språkbad för äldre barn vilket gett fler modersmålstalare.

Samiska i Ryssland
Kildinsamiskan på Kolahalvön i Ryssland har ungefär 700 talare. Kildinsamiska skrivs med kyrilliskt alfabet. Nu finns  radiosändningar på kildinsamiska som stärker språket. Den sista talaren av akkalasamiska dog 2008. Tersamiska är en annan dialekt i öster som har mycket få talare.

Hoppfullt för samiskan
Engelskan är ett dominerande språk världen över. Den påverkar svenskan och nästan alla andra språk också. En positiv trend för samiskans del är den växande etniska rörelsen. Genom samverkan med andra etniska grupper kan vi få inspiration och stöd för språklig revitalisering.

"Döende" språk?
Vad är det som försvinner när språk "dör"? Ett språk innehåller många tankesätt och uttryck. Det illustrerar ett förhållningssätt till livet och är en bärare av kulturhistorisk kunskap. Ett språk eller en dialekt är så förknippad med identitet och tillhörighet att det inte är utbytbart utan en känsla av förlust. Olika dialekter bär olika nyanser och är som en personlig ägodel man inte vill mista. Det är sorgligt när det sker även om det kan vara oundvikligt, därför att språkbytesprocessen gått för långt. I dag försvinner språk i en hastighet som vi inte varit med om. Av världens alla språk är hälften "döende" därför att barnen inte lär sig sina föräldrars språk, enligt en del språkforskare. Det låter kanske otroligt, men tanken kan väcka vår uppmärksamhet över att den processen försiggår.

Reportage

Samhälle

Blinds uppväxt banade väg för en politisk karriär

2022-09-30
Sápmi fick ingen politiker i riksdagen den här gången heller, men i Jokkmokk fick Henrik Blinds parti Miljöpartiet flest r...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...