Hem
Om Sápmi
Historia
Näringar
De samiska språken
Religion
Samhälle
Videoklipp
Tillbaka
Norrbotten

[Namn] Laila Spik
[Ort] Muorjevaara
[Fritidsintressen] Möten - med andra människor och kulturer.
[Tre saker att ta med till en öde fjälltopp] Skissblock, kikare och kamera.

Laila Spik har sedan snart tio år arbetat som informatör och föredragshållare om samisk kultur runt om i landet men även internationellt. Hennes bakgrund är lärarens, där hon undervisat i samiska skolor men också i Danmark.

Laila undervisar numera vid Samisk högskola i Kautokeino men också på många andra ställen i Norge och där mest i samisk mat och måltidstradition samt om naturens skafferi och läkeörter.

Laila har erhållit Gastronomiska Akademiens diplom 2004 för synliggörande och utveckling av samisk mat- och måltidskultur. Hon har arrangerat middagar för EU-parlamentet, Nordiska Rådet, Miljödepartementet och olika kongresser. Middagarna brukar bestå av en upplevelsemåltid med samisk prägel med korta informationsinlägg om samisk mat- och måltidstraditioner.

Laila är en hängiven spridare av sitt kulturarv i alla de sammanhang där efterfrågan finns och då även för mindre grupper i hennes sommarviste i Saltoluokta. Om du vill ta kontakt med Laila kan  du mejla henne på: laila.spik@same.net eller info@samer.se