Varg riven ren Foto: Benny Jonsson
Varg och rennäring i samma område är oförenligt. Den här ståndpunkten från samebyarna har efterhand accepterats mer och mer. Foto: Benny Jonsson

Vargen - ett hot i renskötselområdet

Vargstammen i Sverige har ökat under de senaste åren. Nu finns det minst 350 vargar i landet. De flesta finns inom landskapen Värmland, Dalarna och Dalsland. Det är inte meningen att det ska finnas varg i renskötselområdet.

Historien om den svenska vargen är en historia om skottpengar, klappjakt och skallgång så länge vargen var ett hot mot svensk tamboskap. När vargen tvingades flytta sina jaktmarker till den svenska fjällvärlden och renskötselområdet var den inte längre något större problem. Nu var det de renskötande samerna som fick ta smällen. Så länge vargen inte var fridlyst rådde något av ett kallt krig. Renägarna hade rätt att försvara sin egendom och det fanns många skickliga samiska jägare. Det ledde till att vargen blev utrotningshotad med fridlysning som resultat.

Vargen är det rovdjur som är värst att ha i närheten av en renhjord. Den bedömningen görs av äldre samer som själva har upplevt varg i renskogen. Det beror på vargens jaktmetod att spränga en renhjord, driva ren och på det sättet skrämma upp och sprida renarna över stora områden, förutom den mängd den dödar. Upplevelsen är uppenbart chockerande för renarna. I ett sådant tillstånd är det svårt att samla ihop renarna igen eftersom renen skyggar för allt. Vargen lämnar många rivskadade renar efter sig vid misslyckade anfall. Renarna reagerar också mera på vargens närvaro än på andra rovdjurs.

Vargen är också det enda rovdjur som jagar i flock med ett utvecklat samarbete mellan individerna. Vargarnas val av bytesdjur tycks i lika stor uträckning bero på renens beteende, som vargens eget. Snöförhållandena har också avgörande betydelse för jaktmetod och val av bytesdjur. Vid barmark eller då snöförhållandena är goda är jaktmetoden ofta att anfalla med kraft mot renhjorden. Många äldre samer har erfarenhet av att vargen gärna anfaller uppifrån en fjällsluttning och i motvind. Effekten blir en sprängverkan där renarna sprids åt olika håll. Det ser ut som om vargarna medvetet skiljer ut en mindre flock som de sedan tar upp jakten på. När en avskild mindre renflock samlar ihop sig cirklande tätt intill varandra dödas nästan undantagslöst alla renar.

Inom rennäringen är det viktigt att beakta det totala rovdjurstrycket, det vill säga hur många rovdjur som totalt sett finns inom samebyn. I ett område där det finns varg blir problemen snabbt oöverskådliga. Varg och rennäring i samma område är oförenliga storheter. Den här samiska ståndpunkten har mött gehör och det är inte meningen att det ska finnas vargföryngringar inom renskötselområdet. Vargen orsakar oacceptabla skador för rennäringen.

Vargfakta:

  • Ett vargrevir kan vara 1 500 kvadratkilometer stort.
  • Vargen kan vandra upp emot åtta mil per dygn.
  • Skottpengar på varg infördes 1647.
  • 1966 fridlystes vargen.
  • Vargen riskerar, i motsats till vad många tror, inte utrotning. Det finns minst 100 000 vargar i Europa och Asien.

Intressant

1965
fanns förmodligen färre än tio vargar i Sverige. Detta ledde till att vargen fridlystes 1966. Under 1970-talet rapporterades sporadiska vargförekomster i Värmland, Dalarna, Härjedalen och angränsande områden i Norge.

Värst
av rovdjuren
Vargen är och har alltid varit det rovdjur som ställer till störst skada för rennäringen. Vargen har aldrig accepterats inom rennäringen på grund av sina jaktmetoder.

Skingra,
sarga och döda
Vargen rör sig över mycket stora områden. Den är snabb och uthållig och kan skingra, sarga och döda många renar vid ett tillfälle. Vargar är fullt kapabla att ensamma döda både ren och älg, men jagar ofta i flock.

tar inte bara
sjuka djur
Det finns en myt om att rovdjuren, däribland vargen, håller en population frisk genom att ta sjuka och svaga djur. Rovdjuren väljer inte enbart sjuka och skadade djur, utan de tar i huvudsak friska djur som uppvisar ett normalt flyktbeteende, vilket också forskningen har visat.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?