Bildspel

Bild på en uggla

Hökugglan uppträder normalt i barrskog och gärna i kanten mot öppnare vegetation. Den är delvis dagaktiv och placerar sitt bo i ihåliga träd eller använder bon som andra fåglar övergivit. Foto: Tor Lundberg.

Lättläst version av sidan

Med skogen som beskyddare

Skogen ger skydd för djur och människor, bränsle och virke till att bygga en bostad. I skogen kan människan leva gott även en kall vinter.

Träd började invandra till Sverige för 9 000 år sedan då inlandsisen drog sig tillbaka. Av träden var det björken som närmast följde isranden. Tallen kom in söderifrån för 8 000 år sedan, medan granen vandrade in via Finland först för
3 000 år sedan.

I norra Sverige är det björken som bildar trädgräns mot kalfjället. Barrträd täcker stora delar av Sverige och längst uppe i norr växer de på 350-metersnivån över havet. Norra halvklotets barrskogar med riktiga vintrar kallas tajga, och Sveriges norra barrskogsregion ligger som en västlig utlöpare av tajgan.

Tajgan är en artfattig naturtyp med få trädslag och de djurarter som finns där året om måste klara långa vintrar med snö och kyla. Djuren har olika strategier för att klara vinterklimat, en del flyttar till varmare ställen, en del sover under den kalla perioden, andra byter till varm vinterpäls och vissa byter föda. De flesta djur föder sina ungar på våren, så att de har den varma sommaren på sig för att växa. Lavskrikan är en typisk barrskogsfågel och föder upp sina ungar när snön fortfarande ligger kvar, och när sommaren kommer får ungarna snabbt lära sig att bli vuxna. De unga lavskrikorna är då rustade att möta nästa vinter.

Renen finns i hela tajgaområdet och har därigenom genom skapat möjlighet för människan att kolonisera områden med långa kalla vintrar. Fortfarande ger renen mat, kläder och material till bruksföremål åt människor som lever i kalla klimat.

I Sverige finns tio skogssamebyar. Deras renar vandrar inte upp till fjällen på sommaren utan lever i skogslandet året om.

Intressant

I Sverige finns tio skogssamebyar. Deras renar vandrar inte upp till fjällen på sommaren utan lever i skogslandet året om.

Reportage

Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...