Bildspel

Karta över samebyar i Sápmi
Kartan över samebyarna är ritad av Anders Sunesson, Tecknade bilder och illustrerar samebyarnas indelning och betesområden. Illustration : Anders Sunesson
Lättläst version av sidan

Karta över samebyarna i Sverige

Kartan visar samebyarnas renbetesområden. En sameby drivs som en ekonomisk och administrativ sammanslutning som organiserar renskötseln i ett visst geografiskt område för medlemmarnas bästa. Markerna nyttjas för bland annat renbete, jakt och fiske. (En sameby är alltså inte en by där det bor samer.)

Det finns 51 samebyar i Sverige, 33 av samebyarna är fjällsamebyar och 10 är skogssamebyar. Fjällsamebyarnas renar flyttar mellan skog och fjäll. Den skogssamiska renskötseln är mer stationär, dvs renarna flyttar inte lika långt.  Åtta är så kallade koncessionssamebyar, där renskötsel bedrivs med särskilt tillstånd. Renägarna är ofta icke-samiska markägare medan tillståndet att bedriva renskötsel innehas av en same i enlighet med svensk grundlag.

Hela det blåmarkerade området på kartan består av renbetesmarker; sommar- och vinterbetesmarker.  Vinterbetena sträcker sig ända ner mot kusten. I Härjedalen finns områden där samebyarna förlorade sin vinterbetesrätt i det så kallade Härjedalsmålet, dessa områden har vi inte valt att redovisa eftersom områdena nyttjas som renbete genom avtal med markägarna.

De vita sträcken visar ungefärliga gränser mellan samebyarna.  Vissa vinterbeten kan även sambetas med andra samebyar.

Lappmarksgränsen är markerad med grått. Området innanför lappmarksgränsen (lappmarkerna) skulle vara samernas land enligt vad kung Gustav Vasa anger i flera skrifter från 1500-talet.  Lappmarksgränsen fastställdes 1751 i samband med att gränsen mellan Sverige och Norge drogs upp. Samerna skulle skyddas mot de nybyggare vid kusten som kom allt högre upp och jagade och fiskade på deras marker. Gränstraktaten mellan Sverige och Norge innehåller  ett tillägg som kallas "lappkodicillen" och som bland annat beskriver att samerna ska få flytta över riksgränsen med sina renar precis som tidigare. De skulle inte heller behöva ta ställning om det blev krig mellan Sverige och Norge.

Odlingsgränsen är markerad med grönt och drogs upp 1867 som ett slutgiltigt skydd för de samer som levde på renskötsel, jakt och fiske eftersom lappmarksgränsen inte respekterades. Väster om odlingsgränsen skulle det inte tas upp några nybyggen, varken samiska eller svenska med undantag för de nybyggen som lappbyarna tidigare hade godkänt. Hela idéen med att skydda lappmarkerna "glömde man bort" när det visade sig att staten kunde tjäna stora pengar på gruvbrytning i de samiska områdena.

Jämtland, Härjedalen och norra Dalarna omfattas inte av lappmarksgränsen. Det är med största sannolikhet för att dessa områden redan då var för betydelsefulla för statsmakten.  Under samma tid som lappmarkgränsen bekräftades av Gustav Vasa kom en förordning att samerna i Dalarna, Hälsingland och Västmanland skulle deporteras till lappmarkerna.

Anna Skielta

Betesområden för renen

Rennäringen är beroende av stora betesarealer eftersom renarna rör sig efter årstidsväxlingarna. För vandringarna mellan olika betesmarker utnyttjar renen bestämda vandringsleder. Under vissa tider på året, framför allt i samband med kalvmärkning, höstslakt och flytt till vinterbetesområdena, samlar renskötarna renarna i större hjordar som drivs efter urgamla flyttleder. Det är nästan omöjligt att ändra en flyttled eftersom renarna är lättskrämda vanedjur. I vissa områden är flyttlederna avskurna av exempelvis industriaktiviteter, bilvägar och järnvägar. Då måste renarna fraktas till nya betesområden med lastbil.

Reportage

Religion

Hans sökande blev bok om samisk andlighet

2024-04-18
Fredrik Prost, 43, är nominerad till nordiska rådets litteraturpris med boken Leŋges hearggi, sáhčal vatnasa. Boken beskri...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...
Samhälle

Intresset för duodji ledde till stulna trummor i Marseilles

2023-02-21
Det fanns alltid slöjd på köksbordet. Mina ögon lyste när jag såg vackra knivar och jag ville alltid följa med när vi skul...
Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...
Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...